Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

W serwisie znajdziesz 16021 przetargów 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków).

93975 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Żurawica - Żurawica (podkarpackie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Przebudowa drogi gminnej ul. Szańcowa działka nr 1292/4 i Orzechowce - Barszczałówka Nr 116565R działka nr 854 i 886 w km 0+000-1+780

93763 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Oława - Oława (dolnośląskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Rozbudowa sieci wodociÄ…gowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni po robotach budowlanych w ul. Jaworowej w Marcinkowicach

93703 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Michów - Michów (lubelskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Michów -Natalin oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wypnicha.

93325 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat.

93035 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rząśnia - Rząśnia (łódzkie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami wraz z WLZ dla miejscowości Będków, Żary i części miejscowości Rząśnia

92025 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Zamówienie uzupełniające do zadania -Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Sobieskiego w Wejherowie- w następującym zakresie: Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej

91971 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Chojnowie - Chojnów (dolnośląskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH NIEMCEWICZA-MAŁACHOWSKIEGO ORAZ WITOSA W CHOJNOWIE

91509 / 2016-06-17 - Inny: związek międzygminny

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" - Murowana Goślina (wielkopolskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, na rzecz Zamawiającego oraz wybudowanie 134 przyłączy do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz

88807 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Kołobrzeg - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Zbowidowców (zachodnia część ulicy) i Żeglarskiej (na odcinku od ul. Kapitańskiej do ul. Zbowidowców) w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg

88099 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Odtworzenie całkowicie zniszczonego odcinka drenażu opaskowego z rur PCV Dz 160 mm na odcinku około 90mb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż Budynku Głównego w Zabrzu-Rokitnica ul. Jordana 19, dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

87559 / 2016-06-15 - Inny: sport

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego (instalacja od strony zachodniej - Etap I) zasilającego obiekt hali widowiskowo-sportowej TORWAR I, przy ul. Łazienkowskiej 6a, Warszawa.

85801 / 2016-06-14 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Gmina Kudowa-Zdrój - Kudowa-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. M Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap 3

84557 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Zaprojektowanie i wykonanie nowej sieci wodociągowej DN 200mm i DN100 biegnącej od wschodniej strony Domów Studenckich oraz Biblioteki Głównej (podłączenie 1 - 2) w technologii bezwykopowej na Kampusie SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie

84295 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Przemęt - Przemęt (wielkopolskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. J. Kazimierza, ul. Wiatrakowej i ul. Pod Lipami oraz sieci wodociągowej na ul. pod Lipami w miejscowości kaszczor

84087 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Chojnice - Chojnice (pomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawinowej