Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury

W serwisie znajdziesz 13693 przetargów Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury.

91911 / 2016-06-17 - Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 752511001 (Usługi służb pożarniczych)
Usługa polegająca na wykonaniu napraw, konserwacji i przeglądów aparatów powietrznych oraz masek do aparatów powietrznych.

91181 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
OPRACOWANIE POWTARZALNEJ DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA POTRZEB CZOŁGÓW LEOPARD CZTEROSEGMENTOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI ETAPAMI POCZĄWSZY OD PIERWSZEGO SEGMENTU Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ 3 SEGMENTÓW SIEDMIOSTANOWISKOWYCH W KOLEJNYCH ETAPACH WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KOMPLEKSIE 7785 W ŚWIĘTOSZOWIE. Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

91087 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ ADAPTACJI ORAZ MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR B-2 W CELU ICH DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM NR 2843 WE WROCŁAWIU Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

90553 / 2016-06-16 - Inny: jednostka organizacyjna MON

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku nr 16 - warsztatu remontu pojazdów i akumulatorowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3797 Giżycko - postępowanie nr 82/U

89405 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu prawidłowego zakończenia zamówienia podstawowego dotyczącego przebudowy budynku koszarowego nr 172 na potrzeby Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Porcie Wojennym w Gdyni (zadanie 13466).

88831 / 2016-06-16 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowo - magazynowego sprzętu łączności specjalnej w Tomaszowie Mazowieckim - zadanie 11305

88177 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 453320003 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)
Remont węzłów sanitarnych, wymianę drzwi wejściowych, naprawę pokrycia dachowego w budynkach nr 1 i nr 2 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice.

85709 / 2016-06-14 - Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku klubu nr 2 w Mirosławcu (PKOB 1274).

85667 / 2016-06-14 - Inny: jednostka organizacyjna MON

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452324604 (Roboty sanitarne)
Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - adaptacji pomieszczenia na archiwum, wydzielenie pokoi biurowych i świetlicy z innych pomieszczeń oraz budowa sieci teleinformatycznej dla potrzeb Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie w systemie zaprojektuj i wybuduj - postępowanie nr 71/RB

85661 / 2016-06-14 - Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 6 na potrzeby budynku biurowo- sztabowego dla BSP w Mirosławcu (PKOB 1274).

85083 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 452625006 (Roboty murarskie i murowe)
Remont pomieszczeń, remont sanitariatu, klatki schodowej, roboty tynkarskie, malarskie, sanitarne i elektryczne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 142 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni

84817 / 2016-06-14 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Kraków (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont posadzki hali sportowej i remont części okien w ramach zadania pn.: Remont hali gimnastycznej i basenu w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie

82959 / 2016-06-13 - Inny: jednostka organizacyjna MON

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)
Opracowanie zamiennej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy kotłowni, budowy węzła cieplnego z włączeniem do istniejącej sieci cieplnej budynku kuchni - stołówki dla 2000 żywionych w kompleksie wojskowym w Bemowie Piskim dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 102/U

82949 / 2016-06-13 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WARIANTOWYCH KONCEPCJI OGRANICZANIA POZIOMU NIEKORZYSTNEGO HAŁASU DO DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW W CZASIE STRZELANIA NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W WINOWIE KOŁO OPOLA

82207 / 2016-06-13 - Inny: jednostka organizacyjna MON

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku nr 12 oraz docieplenie stropodachu budynku nr 13 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 79/U

81209 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator S.A. wraz z abonencką stacją transformatorową w kompleksie wojskowym Rumia w formie Zaprojektuj i Zbuduj - zadanie 13553.

81197 / 2016-06-10 - Inny: jednostka organizacyjna MON

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku warsztatowego z przeznaczeniem do obsługi i remontów pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3751 Elbląg - postępowanie nr 101/U

80033 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
NAZWA ZADANIA: PODŁĄCZNIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH Z BUDYNKU NR 2 (IZBA ZATRZYMAŃ) PRZY UL. PRETFICZA DO BUDYNKU NR 25 (ŻANDARMERIA WOJSKOWA) PRZY UL. HALLERA WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21162 i 21814.

79779 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU Nr 2 NA MULTIMEDIALNĄ SALĘ ODPRAW, ZLOKALIZOWANĄ W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21360

79719 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 791310001 (Usługi w zakresie dokumentów)
ZAŁOŻENIE MAPY ZASADNICZEJ I EWIDENCYJNEJ NA KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ŚWIĘTOSZOWIE