Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)

W serwisie znajdziesz 16146 przetargów 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe).

95027 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nadarzyn - Nadarzyn (mazowieckie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. II część zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).

94825 / 2016-06-20 - Inny: administracja rzÄ…dowa niezespolona

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

94139 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Michałowice - Michałowice (mazowieckie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MICHAŁOWICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY - ZP.271.2.44.2016

93029 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

92467 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, komunikacji, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie Członków Zarządu Spółki

91965 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/5/16

87901 / 2016-06-15 - Inny: Spółka komunalna

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. - Chełm (lubelskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. W CHEŁMIE. W IMIENIU KTÓREGO NA PODSTAWIE ART. 15 UST 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DZIAŁA PEŁNOMOCNIK - INTER - BROKER SP. Z O.O.

87689 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu Działdowskiego - Działdowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance

87687 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie - Jaworzno (śląskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015 r do 31.12.2016 r. w podziale na trzy części CZĘŚĆ NR 2: 1) Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów - zamówienie uzupełniające - Renault Master SJ 87364

86769 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Polkowice - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Zakup usług ubezpieczeniowych dla Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych

85211 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

84359 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o. - Chludowo (wielkopolskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INTERESU MAJĄTKOWEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Sp. z o.o

83953 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, współmałżonków i pełnoletnich dzieci

83873 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY.

83765 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Usługa polegająca na objęciu ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w latach 2016-2018

83743 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zamość wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury