Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o.

W serwisie znajdziesz 48 przetargów PrzedsiÄ™biorstwo Gospodarki Komunalnej w SuwaÅ‚kach sp. z o.o..

92467 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, komunikacji, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie Członków Zarządu Spółki

114508 / 2016-05-09 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, komunikacji, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie Członków Zarządu Spółki

297066 / 2015-11-04 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 341445106 (Pojazdy do transportu odpadów)
Dostawa dwóch używanych dwukomorowych samochodów do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka

282190 / 2015-10-22 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 091330000 ()
Dostawa do siedziby Zamawiającego około 200 000 litrów gazu płynnego (LPG) na potrzeby stacji paliw PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

259608 / 2015-10-02 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 341445106 (Pojazdy do transportu odpadów)
Dostawa dwóch używanych dwukomorowych samochodów do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka.

228956 / 2015-09-03 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 091330000 ()
Dostawa do siedziby Zamawiającego około 200 000 litrów gazu płynnego (LPG) na potrzeby stacji paliw PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

126135 / 2014-06-11 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

90119 / 2014-04-25 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

135349 / 2012-06-21 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

141522 / 2012-05-04 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.