Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)

W serwisie znajdziesz 10557 przetargów 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego).

94739 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Słupsk - Słupsk (pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
usługa dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe na terenie Gminy Słupsk

94613 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Piaseczno (mazowieckie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji

94381 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowy instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ulicy 30 Stycznia 5/2 w Gorzowie Wlkp.

93923 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Puck - Puck (pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu puckiego.

93605 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i modernizacją pomieszczeń w budynku A przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj

93271 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Grodków - Grodków (opolskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie

93247 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Krucza i ul. Jaśminowa w Tarnobrzegu

92347 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 13 ul. Piastowska 3D.

92183 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

ZarzÄ…d Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibÄ… w Wejherowie - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych wraz z materiałami przetargowymi na remont 4 dróg powiatowych 1438G, 1322G, 1336G, 1451G

91957 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie

90469 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie projektów budowlanych dla inwestycji realizowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej dotyczących: 1) Modernizacji Bloku Operacyjnego wraz z utworzeniem sali operacyjnej hybrydowej; 2) Przebudowy pomieszczeń na niskim parterze bloku 1D dla potrzeb Ośrodka Terapii Jednodniowej oraz modernizacja sali zabiegowej Oddziału Urologii na II piętrze bloku 1A; 3) Modernizacji pomieszczeń Działu Rehabilitacji wraz z utworzeniem Pracowni Serologii i Centrum Kobieta-Matka-Dziecko, sprawa ZP.3521/4/16

89447 / 2016-06-16 - Inny: Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu RP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę sali komisyjnej na I piętrze bud. J

89055 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gdyńskie Centrum Sportu - Gdynia (pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Wzgórze Bernardowo w Gdyni

88973 / 2016-06-16 - Inny: sÄ…d powszechny

SÄ…d Apelacyjny w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

88569 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych - Chorzów (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Projekt budowlany i wykonawczy wykonania świetlicy szkolnej w podcieniach przewiązki w Zespole Szkół Sportowych nr 2 przy ul. Wolności 133 w Chorzowie

88565 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU - CZĘŚĆ XI 2016, tj.: Opracowanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę części budynku nr 10 przy ul. Węglowej 8 na potrzeby Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki, zmianę sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Nr sprawy: DI.263.36.2016.

88143 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kobylnica - Kobylnica (pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe na terenie Gminy Kobylnica (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2)

88133 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej - Tarnów (małopolskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap III

88081 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie projektu wykonawczego wszystkich branż oraz szczegółowych przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz STWiOR dla zadania pn: Hala Sportowa dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego UR w Rzeszowie ul. Zelwerowicza.

87787 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wielka Nieszawka - Wielka Nieszawka (kujawsko-pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W WIELKIEJ NIESZAWCE

87753 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej - dla zadania / projektu pn. Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - przewidzianej do realizacji w ramach środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI SPÓJNOŚĆ PRZESZTRZENNA I SPOŁECZNA DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ - oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku warsztatowo-biurowym na pomieszczenia biurowe

87539 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Włodawa (lubelskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk

87307 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Sochaczew (mazowieckie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów wraz z opracowaniem wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - wersja 2

87217 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Gniezno - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZMIANY FUNKCJI UL. RZEŹNICKIEJ W GNIEŹNIE NA STREFĘ PIESZĄ - DEPTAK