Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Miasto Białystok

W serwisie znajdziesz 3704 przetargów Miasto BiaÅ‚ystok.

92347 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 13 ul. Piastowska 3D.

91239 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 224620006 (Materiały reklamowe)
Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

91109 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 642120005 (Usługi telefonii komórkowej)
Dostawa kart SIM i świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych, oraz przesyłania SMS-ów

81707 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Zakup trzech koncertów w ramach Halfway Festival Białystok 2016

80725 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J.K. Branickiego - park Ks. J. Poniatowskiego, poprzez Al. J. Piłsudskiego w Białymstoku

80675 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych Białegostoku: Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 25, Szkoła Podstawowa Nr 19 przy ul. Mieszka I 18,Szkoła Podstawowa Nr 34 przy ul. Pogodnej 12

80319 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 712410009 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)
Część I: Wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźnika rezultatu pn. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich osiągniętych w wyniku realizacji projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II. Część II: Wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźnika rezultatu pn. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich osiągniętych w wyniku realizacji projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III

78963 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
budowa zewnętrznego dźwigu osobowego i zadaszonych schodów zewnętrznych przy Publicznym Gimnazjum Nr 16 i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1

77349 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 793422005 (Usługi w zakresie promocji)
Zakup przez Miasto pakietu świadczeń promujących Miasto Białystok poprzez konferencję pn. Wschodni Kongres Gospodarczy - Białystok 2016, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 22-23 września 2016 r

74287 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 794000008 (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)
Zakup usług eksperckich polegających na ocenie wniosków aplikacyjnych do projektu pn.: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents

73899 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 451127208 (Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych)
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową siłowni zewnętrznej oraz placów zabaw na terenie Białegostoku

73423 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 553200003 ()
Świadczenie usługi cateringowej podczas wydarzenia religijnego związanego z Dniami w Diecezji Białostockiej z okazji Światowych Dni Młodzieży 2016

73303 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług cateringowych podczas czterech spotkań Prezydenta Miasta Białegostoku ze środowiskiem kombatantów i służb mundurowych

71025 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 553200009 (Usługi podawania posiłków)
Świadczenie usługi cateringowej podczas pikniku miejskiego z okazji Dni Miasta Białegostoku

70965 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Budowa ul. Browarowej, Krynicznej i Bajecznej w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

69051 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Zaprojektowanie i budowa parkingów osiedlowych w Białymstoku: ul. Niedźwiedzia, ul. Żeromskiego, ul. Blokowa, ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

66169 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa pochylni oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13

64763 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaściańskiej do ul. Warmińskiej w Białymstoku