Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Zakład Karny

W serwisie znajdziesz 4835 przetargów ZakÅ‚ad Karny.

89225 / 2016-06-16 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 032121001 ()
Dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek na potrzeby Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

87261 / 2016-06-15 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny - Potulice (kujawsko-pomorskie)
CPV: 032000003 ()
Dostawy ziemników jadalnych obranych do Zakładu Karnego w Potulicach (znak sprawy 14/2016)

84231 / 2016-06-14 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny - Wronki (wielkopolskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawy artykułów spozywczych do Zakładu Karnego we Wronkach

81699 / 2016-06-13 - Inny: Więziennictwo

Zakład Karny - Zabrze (śląskie)
CPV: 032000003 ()
Dostawa warzyw, owoców i kiszonek do Zakładu Karnego w Zabrzu

81617 / 2016-06-13 - Inny: Więziennictwo

Zakład Karny - Zabrze (śląskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawa warzyw i owoców przetworzonych do Zakładu Karnego w Zabrzu

80213 / 2016-06-10 - Inny: Jadnostka organizacyjna Służby Więziennej

Zakład Karny - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 151100003 ()
Dostawy produktów mięsnych do Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1

79375 / 2016-06-10 - Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa

Zakład Karny - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 155000003 (Produkty mleczarskie)
Sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich i tłuszczy do Zakładu Karnego w Siedlcach

74935 / 2016-06-08 - Inny: Zakład Karny w Chełmie

Zakład Karny - Chełm (lubelskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134 000 euro, na sukcesywne dostawy warzyw oraz mrożonek do Zakładu Karnego w Chełmie

73539 / 2016-06-07 - Inny: Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Zakład Karny - Grądy Woniecko (podlaskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wędlin i podrobów, wg kodu CPV grupa 151 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

72181 / 2016-06-07 - Inny: Zakład Karny w Dębicy

Zakład Karny - Dębica (podkarpackie)
CPV: 032211124 ()
Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Dębicy

70827 / 2016-06-06 - Inny: Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Zakład Karny - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 032211117 ()
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw do Zakładu Karnego w Nowym Saczu, ul. Pijarska 1

61973 / 2016-05-31 - Inny: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Zakład Karny - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 158312004 (Cukier biały)
Dostawa różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1

58033 / 2016-05-24 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny - Potulice (kujawsko-pomorskie)
CPV: 311220007 (Jednostki prądotwórcze)
Dostawa, montaż i uruchomienie zespołu prądotwórczego wraz z dwoma zewnętrzymi układami samoczynnego załączania rezerwy (SZR) dla potrzeb Zakładu Karnego w Potulicach (CPV 31122000-7) oraz wymiana istniejącego zespołu prądotwórczego

57973 / 2016-05-24 - Inny: Zakład Karny w Białej Podlaskiej (jednostka budżetowa)

Zakład Karny - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

57935 / 2016-05-24 - Inny: Zakład Karny w Białej Podlaskiej (jednostka budżetowa)

Zakład Karny - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 032214103 ()
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

55177 / 2016-05-18 - Inny: Jednostka Organizacyjna Więziennictwa

Zakład Karny - Zabrze (śląskie)
CPV: 032000003 ()
DOSTAWA WARZYW,OWOCÓW I KISZONEK DO ZAKŁADU KARNEGO W ZABRZU