Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Tarnów

W serwisie znajdziesz 13573 przetargów w miejscowości Tarnów.

95023 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika - Tarnów (małopolskie)
CPV: 514100009 (Usługi instalowania sprzętu medycznego)
Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling.

95019 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tarnów - Tarnów (małopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 10 tys. m2 w roku 2016, co stanowi ok. 3 km dróg o szerokości od 2,6 m do 5,5 m.

94827 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. - Tarnów (małopolskie)
CPV: 331110001 (Aparatura rentgenowska)
dostawa cyfrowego aparatu RTG oraz ucyfrowienie analogowego aparatu RTG dla ZPS Sp. z o.o. w Tarnowie wraz z oprogramowaniem, sprzętem serwerowym, instalacją, szkoleniem oraz integracją z oprogramowaniem części białej

92825 / 2016-06-17 - Inny: spółka prawa handlowego

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. - Tarnów (małopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie

91035 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ - Tarnów (małopolskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Przedmiotem zamówienia publicznego jest Dostawę, wymianę i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A

91003 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej - Tarnów (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 18 w Tarnowie, ul. Westerplatte 10, 33-100 Tarnów, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - etap II

90953 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej - Tarnów (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont elewacji wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4

90903 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej - Tarnów (małopolskie)
CPV: 454430004 (Roboty elewacyjne)
Wykonanie remontu elewacji bocznych, tj. wschodniej i zachodniej budynku Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, ul. Kopernika 5

90357 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej - Tarnów (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku przy ul. Wałowej 10 o dźwig osobowy oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Tarnowie w ramach zadania Dostosowanie budynku przy ul. Wałowej 10 do potrzeb osób niepełnosprawnych

89499 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ - Tarnów (małopolskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacją i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie .

88865 / 2016-06-16 - Inny: gminna jednostka budżetowa

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie - Tarnów (małopolskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Budowa układu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową na skrzyżowaniu al. M. B. Fatimskiej i ul. Słonecznej w Tarnowie

88475 / 2016-06-16 - Inny: Komunalna Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Tarnów (małopolskie)
CPV: 341100001 (Samochody osobowe)
Zakup i przekazanie Zamawiającemu trzech sztuk używanych samochodów dostawczych do przewozu pracowników, materiałów i sprzętu budowlanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tarnowie.

88271 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika - Tarnów (małopolskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Dostawy opatrunków, smoczków i artykułów medycznych (m.in. butelce, etykiety, opłatki).

88133 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej - Tarnów (małopolskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap III

87667 / 2016-06-15 - Inny: jednostka budzetowa Gminy Miasta Tarnowa

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie - Tarnów (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku DPS (symbol wg PKOB klasa 1130-budynki zbiorowego zamieszkania ) w ramach zadania: Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie- etap I /2016

87545 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej - Tarnów (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - etap II - Budynek Pałacu Młodzieży ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów