Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 909112008 (Usługi sprzątania budynków)

W serwisie znajdziesz 3080 przetargów 909112008 (Usługi sprzątania budynków).

92927 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w okresie od 16.07.2016 r. do 15.07.2018 r.

92825 / 2016-06-17 - Inny: spółka prawa handlowego

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. - Tarnów (małopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie

91045 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu - Łódź (łódzkie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zarząd Dróg i Transportu na parterze, II i IV piętrze budynku przy ul. Piotrkowskiej 173

90539 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku oraz przyległym terenie zewnętrznym siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 w Gdyni.

90343 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Kompleksowa usługa sprzątania budynków Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

89867 / 2016-06-16 - Inny: instytucja kultury

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

89715 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania w czystosci budynku Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

87653 / 2016-06-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków użytkowanych przez Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zlokalizowanych przy ul. Kamiennogórskiej 26, ul. Wawrzyniaka 40 i ul. Słowackiego 22 w Poznaniu oraz pomieszczeń Ośrodka Kuratorskiego przy ul. Zeylanda 9 w Poznaniu (część A zamówienia). Sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynków Sądu przy ul. Kamiennogórskiej 26 i ul. Wawrzyniaka 40 w Poznaniu (część B zamówienia)

86979 / 2016-06-15 - Inny: spółka m.st.Warszawy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługi w zakresie sprzątania obiektów TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., tj. 28 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Warszawie w okresie 12 miesięcy

85775 / 2016-06-14 - Inny: Samorządowy Zakład Budzetowy

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej - Zakopane (małopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem, ul. Kasprusie 35a

84837 / 2016-06-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy w Pszczynie - Pszczyna (śląskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Utrzymanie czystości i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz przylegających terenach zewnętrznych

83531 / 2016-06-14 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

UrzÄ…d Statystyczny w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Wykonywanie usług porządkowych oraz ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz usług porządkowych w Oddziale w Płocku

82181 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa codziennego sprzątania w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D - Katedra i Zakład Biologii Komórki (300 m2)

80747 / 2016-06-10 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera - Łódź (łódzkie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

77469 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Akademia Muzyczna w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Wykonywanie prac porzÄ…dkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. Przemyskiej 3 w Krakowie.

74637 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego.

73825 / 2016-06-07 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Bieżące utrzymanie MOP-ów kategorii I Skórzewo i Palędzie zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S11 na odc. od węzła Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód.

62577 / 2016-06-01 - Inny: Sp. z o.o.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o. - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa kompleksowego sprzątania w obiektach Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie Sp. z o.o. 70-784 Szczecin ul. A. Struga 10 w okresie 36 miesięcy przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Znak sprawy: ZP/3/2016

61499 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa codziennego sprzątania w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D - Katedra i Zakład Biologii Komórki (300 m2)

61027 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa kompleksowego sprzątania w budynkach Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

60947 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Budynków Komunalnych - Kraków (małopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w Sukiennicach.