Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Koszalin

W serwisie znajdziesz 15125 przetargów w miejscowości Koszalin.

94385 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 712410009 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)
Opracowanie studiów wykonalności dla dwóch projektów realizowanych na sieci dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

94181 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Prace naprawcze schronu podziemnego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łazach, realizowane przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 31/WOG/RB/Infrastr./16.

93221 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 452331409 ()
Przebudowa ul. Harcerskiej w Koszalinie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym

92575 / 2016-06-17 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

92247 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Koszalińska - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli do pokojów studenckich w wyremontowanej części obiektu Domu Studenta nr 2

91651 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do stosowania w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

90883 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku magazynowego nr 53 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 29/WOG/RB/Infrastr./16

90299 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Remont kanalizacji deszczowej w kompleksie wojskowym przy ul. 4 Marca w Koszalinie realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 33/WOG/RB/Infrastr./16.

89955 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89799 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy, sukcesywne według potrzeb, koksu przemysłowo-opałowego dla celów grzewczych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w Koszalinie, znak sprawy 51/WOG/D/Infrastr./16.

89731 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89259 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89235 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89101 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89041 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

88663 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

88627 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

88165 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 906700004 (Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich)
Dostawy, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, znak sprawy 50/WOG/D/Infrastr./16.

87831 / 2016-06-15 - Inny: Gminna samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Zespół Szkół Nr 11 im. ks. Jana Twardowskiego - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Roboty budowlane polegające na: Zadanie 1 - Adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie - parter budynek A2 Zadanie 2 - Remont łazienek w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie - piętro budynek A1