Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 391000003 (Meble)

W serwisie znajdziesz 5504 przetargów 391000003 (Meble).

94253 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy - AEZ/S-063/2016

93205 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wraz z montażem bud i kojców dla psów służbowych Policji woj. małopolskiego

92247 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Koszalińska - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli do pokojów studenckich w wyremontowanej części obiektu Domu Studenta nr 2

92007 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych - Łódź (łódzkie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli do Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

91687 / 2016-06-17 - Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski

Nadleśnictwo Solec Kujawski - Solec Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa i montaż wyposażenia, w tym m.in. umeblowania i sprzętu RTV i AGD w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych przy Nadleśnictwie Solec Kujawski

88699 / 2016-06-16 - Inny: Instytut Badawczy

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - Zielonka (mazowieckie)
CPV: 391000003 (Meble)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ:MEBLI WARSZTATOWYCH DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO (ŚCIŚLE WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1)

87199 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części

86315 / 2016-06-15 - Inny: POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego tj. mebli drewnianych, siedzisk oraz mebli metalowych na potrzeby jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego

86005 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - Kraków (małopolskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli dla Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

83547 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pruszcz Gdański - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: 391000003 (Meble)
DOSTAWA MEBLI DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE I PRZEDSZKOLA W STRASZYNIE

81201 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety, znak sprawy - AEZ/S-087/2016

77835 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wyposażenia meblowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej

72777 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wraz z montażem mebli do jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/17-2016/DOP-p)

71235 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 391000003 (Meble)
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MEBLI RÓŻNYCH NA POTRZEBY UCZELNI nr sprawy WNP/206/PN/2016 o wartości szacunkowej poniżej 209.000 EURO

69097 / 2016-06-03 - Podmiot prawa publicznego

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Przedmiotem zamówienia (podzielonym na 2 części-zadania) jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w budynku E.

68589 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Wyposażenie internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ul. Subisława 22 - modernizacja w obiektach oświatowych

68433 / 2016-06-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Kraków (małopolskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia, w ramach pierwszego wyposażenia oraz doposażenia pomieszczeń w budynkach szpitalnych, przy realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu dostosowanie pomieszczeń do nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego.

64291 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ( UM-ZP-262-18/16)

63393 / 2016-06-01 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby I Oddziału ZUS w Poznaniu, II Oddziału ZUS w Poznaniu i Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - 3 części: Część nr 1 - meble dla I Oddziału ZUS w Poznaniu Część nr 2 - meble dla II Oddziału ZUS w Poznaniu Część nr 3 - meble dla Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.

61479 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem, montażem, złożeniem (skręceniem) i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie

59661 / 2016-05-30 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wraz z montażem bud i kojców dla psów służbowych Policji woj. małopolskiego

134788 / 2016-05-25 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Obrony Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł i foteli oraz mebli konferencyjnych - IV części, nr sprawy 25/ZP/16