Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Zabrze

W serwisie znajdziesz 10816 przetargów w miejscowości Zabrze.

94639 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabrze (śląskie)
CPV: 316000002 (Sprzęt i aparatura elektryczna)
Dostawa materiałów elektrycznych do przenośnika taśmowego. ZP/23/MGW/2016

90947 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabrze (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
<BR>Numer postępowania ZP/22/MGW/2016 <BR> Montaż furtki dwuskrzydłowej - szerokość 2,00m; wysokość 2,10m wraz z demontażem istniejącego panelu ogrodzeniowego oraz przeróbką

90037 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze - Centrum

89725 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Zabrze (śląskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą.: budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu, zjazdu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w Zabrzu przy ul. Trocera, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

88273 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. - Zabrze (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/16 NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

85435 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. - Zabrze (śląskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/16 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY

84345 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. - Zabrze (śląskie)
CPV: 331962002 (Sprzęt dla osób niepełnosprawnych)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/16 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

83799 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
organizacja 14- dniowego wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych połączonego z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

83645 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze (śląskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
DOSTAWA ZESTAWU ZŁOŻONEGO Z MODUŁU PIROLITYCZNEGO ORAZ MODUŁU DO TERMICZNEJ DESORPCJI Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 7/ichpw/2016.

81949 / 2016-06-13 - Podmiot prawa publicznego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabrze (śląskie)
CPV: 452133219 (Roboty budowlane w zakresie stacji kolejowych)
Numer postępowania ZP/17/MGW/2016 <BR>Dostosowanie podwieszonej kolejki spalinowej obsługującej transport materiałów w upadowej transportowej z powierzchni przy szybie Carnall do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej do przejęcia dodatkowej funkcji tj. do przewozu osób

81699 / 2016-06-13 - Inny: Więziennictwo

Zakład Karny - Zabrze (śląskie)
CPV: 032000003 ()
Dostawa warzyw, owoców i kiszonek do Zakładu Karnego w Zabrzu

81617 / 2016-06-13 - Inny: Więziennictwo

Zakład Karny - Zabrze (śląskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawa warzyw i owoców przetworzonych do Zakładu Karnego w Zabrzu