Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)

W serwisie znajdziesz 4421 przetargów 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza).

92617 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

91009 / 2016-06-17 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy - Puławy (lubelskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa młynka laboratoryjnego dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG - PIB w Puławach

89135 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

88327 / 2016-06-15 - Inny: Instytucja naukowa

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN Symfonia APARIC 2015/16/W/ST5/00005, pn. Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

87333 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

86991 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dyfraktometru rentgenowskiego proszkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/196/2016)

85713 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Przetarg nieograniczony na dostawÄ™ aparatury badawczej - V partii. 907/PN/34/16

84783 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

83645 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze (śląskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
DOSTAWA ZESTAWU ZŁOŻONEGO Z MODUŁU PIROLITYCZNEGO ORAZ MODUŁU DO TERMICZNEJ DESORPCJI Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 7/ichpw/2016.

81685 / 2016-06-13 - Inny: Jednostka budżetowa

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych - Chełm (lubelskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Doposażenie służb granicznych - dostawa 2 sztuk wideoendoskopów na przejścia graniczne w województwie lubelskim

79847 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa wraz z montażem wyposażenia stacji meteorologicznej UMCS (oznaczenie sprawy: PN/08-2016/DOP-a)

74019 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do pomiarów EEG poza skanerem fMRI, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie.

73435 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

72033 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - Łódź (łódzkie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
W-5 ZP/9/2016 - dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.

71675 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa przepływowego zestawu respirometrycznego dla Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

69997 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

69913 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa suszarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

67175 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa wraz z instalacją termocyklera z gradientem dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

65341 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - Łódź (łódzkie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
W-5 ZP/7/2016 - dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.

63925 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa zintegrowanego systemu elektroforezy kapilarnej i jonizacji w elektrospreyu w technologii OptiMS dla Uniwersytetu Gdańskiego

61427 / 2016-05-31 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie badań elektrycznych akumulatorów i baterii. Znak sprawy : 1 PN 2016

136416 / 2016-05-30 - Uczelnia publiczna

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - Gdańsk-Wrzeszcz (pomorskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa mieszarki laboratoryjnej i komory do badania mrozoodporności dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektów realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia RID

57749 / 2016-05-24 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

130166 / 2016-05-23 - Uczelnia publiczna

Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa kamery obserwacyjnej oraz biurowego urzÄ…dzenia wielofunkcyjnego

56893 / 2016-05-22 - Inny: Instytucja naukowa

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN Symfonia APARIC 2015/16/W/ST5/00005, pn. Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

126464 / 2016-05-18 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa wraz z instalacją systemu do sekwencjonowania z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

125530 / 2016-05-18 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze (śląskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
DOSTAWA ZESTAWU ZŁOŻONEGO Z MODUŁU PIROLITYCZNEGO ORAZ MODUŁU DO TERMICZNEJ DESORPCJI Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 7/ichpw/2016