Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi małopolskie

W serwisie znajdziesz 254095 przetargów w województwie maÅ‚opolskie.

95053 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - Wolbrom (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach będących własnością Gminy Wolbrom

95025 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - Wolbrom (małopolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Wykonanie wstępnego projektu podziału i projektu podziału nieruchomości położonej w Wolbromiu

95023 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika - Tarnów (małopolskie)
CPV: 514100009 (Usługi instalowania sprzętu medycznego)
Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling.

95019 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tarnów - Tarnów (małopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 10 tys. m2 w roku 2016, co stanowi ok. 3 km dróg o szerokości od 2,6 m do 5,5 m.

95013 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wojnicz - Wojnicz (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - ZP 6/2016

94935 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 331250002 (Urządzenia do badań urologicznych)
Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury medycznej dla Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej (DFZP-ML-271-81/2016)

94827 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. - Tarnów (małopolskie)
CPV: 331110001 (Aparatura rentgenowska)
dostawa cyfrowego aparatu RTG oraz ucyfrowienie analogowego aparatu RTG dla ZPS Sp. z o.o. w Tarnowie wraz z oprogramowaniem, sprzętem serwerowym, instalacją, szkoleniem oraz integracją z oprogramowaniem części białej

94825 / 2016-06-20 - Inny: administracja rzÄ…dowa niezespolona

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

94821 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego

94787 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - Oświęcim (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu

94753 / 2016-06-20 - Inny: jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 503241003 (Usługi w zakresie konserwacji systemu)
Utrzymanie i administrowanie systemem pn.: Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego

94725 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych - Myślenice (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg powiatowych: 1) nr K1954 Dziekanowice - Jankówka w miejscowości Sieraków, dł. 1,25 km 2) nr K1960 Kawec - Gruszów - Zagórzany w miejscowości Gruszów, dł. 1,65 km 3) nr K1957 Stadniki - Krzyworzeka w miejscowości Kędzierzynka, dł. 650 m 4) nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w miejsowości Bogdanówka, dł. 450 m

94645 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 601700000 (Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą)
Wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Transport Gazu i Energetyka Gazowa oraz Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe wodne i kanalizacyjne.

94633 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kęty - Kęty (małopolskie)
CPV: 452140000 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami)
Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach do wymogów przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Remont budynku ZSG nr 1 w Kętach.

94625 / 2016-06-20 - Inny: Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa

"Uzdrowisko Rabka" S.A. - Rabka-Zdrój (małopolskie)
CPV: 158100009 (Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mąki pszennej, makaronów 2 - jajecznych.

94623 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Suski - Sucha Beskidzka (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
roboty budowlane związane z remontem i odbudową dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego

94581 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ropa - Ropa (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450. CPV: 45233142-6.

94551 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Limanowa - Limanowa (małopolskie)
CPV: 142132009 (Smołobeton)
Dostawa masy asfaltowej do remont dróg na terenie Gminy Limanowa (2).