Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 641100000 (Usługi pocztowe)

W serwisie znajdziesz 10792 przetargów 641100000 (Usługi pocztowe).

94849 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Sukcesywne świadczenie przez wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych listowych i paczek pocztowych oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym według potrzeb zamawiającego oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego

93165 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, tj.: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy z siedziba przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. Nr 11 w Warszawie w okresie 01.07.2016r. ÷ 30.06.2017r. - w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r., poz. 1529).

92843 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i jego Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

92405 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Zam . nr OZ.271.189.2016.AKO ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM CPV: 64110000-0

92393 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

UrzÄ…d Lotnictwa Cywilnego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

90541 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Posterunku Straży Łowieckiej w Drawsku Pomorskim

88247 / 2016-06-15 - Inny: Spółka prawa handlowego

"Miejska Infrastruktura" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kraków (małopolskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. Oznaczenie sprawy: 1/VI/2016.

85361 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bobolice - Bobolice (zachodniopomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Bobolicach

84411 / 2016-06-14 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych, w rozumieniu ustawy prawo pocztowe i aktów wykonawczych, w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich zwrotów oraz odbioru z siedzib zamawiającego świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku

83267 / 2016-06-13 - Inny: SamorzÄ…dowa osoba prawna - Fundusz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

82583 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku - Olecko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjęciu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i kurierskich, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku

81333 / 2016-06-10 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
świadczenie usług pocztowych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DO/DZ-381-1-54/16

81141 / 2016-06-10 - Inny: Jednostka organizacyjna administracji samorzÄ…dowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Tychy (śląskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

78495 / 2016-06-09 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i jego Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

78133 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Usługi pocztowe polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przy zastosowaniu urządzeń stemplujących w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta Torunia

76997 / 2016-06-09 - Administracja rzÄ…dowa centralna

UrzÄ…d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Patentowego RP do 31.07.2016 r.

76927 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie - Opoczno (łódzkie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnego zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie

75709 / 2016-06-08 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

73407 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług doręczania przesyłek listowych w obrocie krajowym dla MOPS w Krakowie.

71835 / 2016-06-06 - Inny: Jednostka Organizacyjna SamorzÄ…du Terytorialnego. Powiatowy UrzÄ…d Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie - Kutno (łódzkie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

68515 / 2016-06-03 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Posterunku Straży Łowieckiej w Drawsku Pomorskim

67811 / 2016-06-03 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego

66563 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie