Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

W serwisie znajdziesz 1091 przetargów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz.

94849 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Sukcesywne świadczenie przez wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych listowych i paczek pocztowych oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym według potrzeb zamawiającego oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego

94815 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Remont części pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem fundamentów zaplecza sali gimnastycznej (w tym siłowni) w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie

94805 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą: Zabezpieczenie balustrady i przestrzeni na klatce schodowej prowadzącej na poddasze w budynku Zespołu Szkół nr 54 przy ul. Elbląskiej 51 zgodnie z zaleceniami PPIS

91383 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont i przebudowa budynku Przedszkola nr 197, ul. Popiełuszki 3A w celu dostosowania części pomieszczeń parteru dla nowo utworzonego oddziału.

89351 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie dzielnicy Żoliborz w latach 2015 i 2016 oraz utrzymanie oznakowania dróg wewnętrznych w 2015r.

85341 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Żoliborz z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017

83705 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 772114006 (Usługi wycinania drzew)
Wycinka drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie.

83087 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont tarasu, ścian piwnic z otworzeniem izolacji oraz nawierzchni placu zabaw Przedszkola Nr 132 przy ul. Śmiałej 20 w Warszawie.

79505 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań remontowych p.n.: Część I : Adaptacja sali nr 42 na potrzeby biblioteki szkolnej i czytelni w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie; Część II: Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 267 przy u. Braci Załuskich 1 w Warszawie

72603 / 2016-06-07 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 455330007 ()
Roboty remontowe wynikające z zaleceń pokontrolnych ppoż i potrzeb eksploatacyjnych w przedszkolu Nr 96 przy ul. Wyspiańskiego 5 w Warszawie

71757 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą - Remont tarasu w Przedszkolu Nr 288 przy ul. Elbląskiej 63A

69365 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 508700004 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji wyposażenia placów zabaw)
Bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych, ogrodzeń i nawierzchni syntetycznych oraz urządzeń siłowni plenerowych i urządzeń do kalisteniki wraz z kontrolami (przeglądami) administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w latach 2016 - 2018

67973 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont zatok postojowych w ciągu ul. Zajączka na odc. od ul. Boguckiego do ul. Bitwy pod Rokitną.

134670 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań remontowych p.n.: Część I : Adaptacja sali nr 42 na potrzeby biblioteki szkolnej i czytelni w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie; Część II: Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 267 przy u. Braci Załuskich 1 w Warszawie.

133720 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wymiana tablicy głównej wraz z rozliczeniowym układem pomiarowym energii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie

58127 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą: Zabezpieczenie balustrady i przestrzeni na klatce schodowej prowadzącej na poddasze w budynku Zespołu Szkół nr 54 przy ul. Elbląskiej 51 zgodnie z zaleceniami PPIS.

130408 / 2016-05-23 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 909131001 (Usługi czyszczenia zbiorników)
Bieżące utrzymanie zbiorników wodnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2016-2018.

57087 / 2016-05-23 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego drewnianych dźwigarów hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie wraz z zaleceniami ich ewentualnej naprawy

128232 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Żoliborz z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016.

127132 / 2016-05-19 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie ścian działowych p.poż. wraz ze zmianą części podestów pierwszego i drugiego piętra klatki schodowej nr 2 na dwa pomieszczenia lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 w Warszawie. (szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 24 589,81zł. netto)

120324 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą Remont tarasu w Przedszkolu Nr 288 przy ul. Elbląskiej 63A .

115976 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Żoliborz z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016.

114022 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Zamówienie uzupełniające do przebudowy instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie

50307 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Sukcesywne świadczenie przez wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych listowych i paczek pocztowych oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym według potrzeb zamawiającego oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego

47555 / 2016-04-28 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Remont części pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem fundamentów zaplecza sali gimnastycznej (w tym siłowni) w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie

104898 / 2016-04-27 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Zamówienie uzupełniające do przebudowy instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie.

46975 / 2016-04-27 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą: Zabezpieczenie balustrady i przestrzeni na klatce schodowej prowadzącej na poddasze w budynku Zespołu Szkół nr 54 przy ul. Elbląskiej 51 zgodnie z zaleceniami PPIS

46371 / 2016-04-26 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego drewnianych dźwigarów hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie wraz z zaleceniami ich ewentualnej naprawy

45097 / 2016-04-21 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika