Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

W serwisie znajdziesz 24763 przetargów 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg).

95055 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach - Pabianice (łódzkie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

95019 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tarnów - Tarnów (małopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 10 tys. m2 w roku 2016, co stanowi ok. 3 km dróg o szerokości od 2,6 m do 5,5 m.

94777 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Godziesze Wielkie - Godziesze Wielkie (wielkopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na utwardzeniu destruktem

94699 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobrzeń Wielki - Dobrzeń Wielki (opolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup, Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki

94241 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Radwanice - Radwanice (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
PRZESIECZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych - remont drogi gminnej, działka nr 162 obręb Przesieczna, Gmina Radwanice

93989 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lubowidz - Lubowidz (mazowieckie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa dróg gminnych: w miejscowości Lubowidz ul. Podświętna, drogi Jasiony-Obórki, drogi w m. Toruniak, drogi Pątki-Konopaty oraz utwardzenie dz. 455 w m. Lubowidz

93305 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Łubniany - Łubniany (##wojewodztwo##)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany - etap II

93139 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Garwolin - Garwolin (mazowieckie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2016 roku - etap I

92939 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy w Żaganiu - Żagań (lubuskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. STARY ŻAGAŃ gm. ŻAGAŃ- ETAP I - JEZDNIA I ZJAZDY

92795 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Bieżące utrzymanie dróg krajowych (bud) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy w latach 2016-2017 - Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych.

92217 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 735 w Ustrzykach Dolnych

91619 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa drogi do wyciągu Gromadzyń na działce nr ewid. 1923 w Ustrzykach Dolnych

91485 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Skalbmierz - Skalbmierz (świętokrzyskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa rowów w ciągu drogi gminnej nr 003542T Kobylniki - Seselów od km 0+000 do km 1+800 Remont drogi gminnej nr 003543T Kobylniki - Grodzonowice od km 0+000 do km 1+500 Przebudowa ulicy Pułaskiego od km 0+000 do km 0+221 dł.221m, dz. ewd. nr 73

91407 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont autostrady A2 na odcinku od km 257+560 do km 261+970 oraz od km 262+570 do km 272+000 (2 jezdnie), długości 2 x 13,840 km - roboty dodatkowe.

90023 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Zakopane - Zakopane (małopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
BZP.271.28.2016 wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane

89505 / 2016-06-16 - Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie - Łańcut (podkarpackie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538 R ul. Konopnicka w Łańcucie dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+000 -0+572 wraz z przebudową przepustu w km 0+560

89293 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jaktorów - Jaktorów (mazowieckie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Chylice, Henryszew, Bieganów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.