Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Zarząd Dróg Powiatowych

W serwisie znajdziesz 13343 przetargów ZarzÄ…d Dróg Powiatowych.

95085 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Gliwice (śląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Budowa ciÄ…gu pieszo- rowerowego - Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciÄ…gu pieszego

94725 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych - Myślenice (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg powiatowych: 1) nr K1954 Dziekanowice - Jankówka w miejscowości Sieraków, dł. 1,25 km 2) nr K1960 Kawec - Gruszów - Zagórzany w miejscowości Gruszów, dł. 1,65 km 3) nr K1957 Stadniki - Krzyworzeka w miejscowości Kędzierzynka, dł. 650 m 4) nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w miejsowości Bogdanówka, dł. 450 m

94691 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont kapitalny nawierzchni drogi powiatowej nr 1153F w m. Łomy oraz w m. Chlebowo

94523 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Maków Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 452211116 ()
Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: 1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W wraz z dojazdami; 2. Przebudowa mostu na rzece Pełta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W wraz z dojazdami.

93425 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa km 15+880 - 18+015

93227 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Łuków (lubelskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 L dr. kraj. 2 - Maciejowice-Wierzejki-Trzebieszów km 5+300 - 8+800 - roboty dodatkowe w m. Trzebieszów

92691 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Kluczbork (opolskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont drogi nr 1340O (Stare Budkowice - Bierdzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1+695 - 5+316) - część 2 remont nawierzchni jezdni i chodników

91857 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie robót budowlanych związanych z : I. Przebudową drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310 II. Przebudową drogi powiatowej nr 2216C Nadróż - Pręczki od km 1+400 do km 2+600 odc. dł. 1200 mb III. Przebudową drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Rypin od km 6+098 do km 6+598 odc. dł. 500 mb

90793 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 N Miłki - Lipińskie - Wydminy, w miejscowości Lipińskie, w lokalizacji od km 5+235 do km 5+535, długości 0,300 km.

90457 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Słupsk (pomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)

87885 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Tomaszów Lubelski (lubelskie)
CPV: 452332426 ()
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Susiec - zamówienie uzupełniające

87547 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4787P Karchowo- granica gminy

87539 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Włodawa (lubelskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk

87197 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 637124007 (Usługi w zakresie obsługi parkingów)
Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie

87091 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze powiatowej nr 1720N: dr. kraj. nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola - granica powiatu, na odcinku Miłki - Marcinowa Wola, w lokalizacji od km 0+858 do km 1+318, długości 0,460 km.

86799 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągach dróg powiatowych nr 4791P Robczysko- granica powiatu i nr 4801P w m. Robczysko

85983 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Gliwice (śląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2980S z droga powiatową Nr 2930S

85003 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Trzebnica (dolnośląskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie remontu cząstkowego mieszanką mineralno- bitumiczną -na gorąco- w ilości 300 ton na drogach wojewódzkich będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2016r. - roboty uzupełniające 50% zadania podstawowego w ilości 150 ton.

84789 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 771120008 (Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem)
Usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2016r

84569 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec

83037 / 2016-06-13 - Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych - Myślenice (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Biertowice - Rudnik w miejscowości Rudnik, dł. 270 m

83009 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4794P Krzemieniewo - Bielawy

82779 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Słupsk (pomorskie)
CPV: 091000000 ()
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk z podziałem na 2 zadania

82665 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Bytów (pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 20