Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)

W serwisie znajdziesz 5519 przetargów 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg).

94683 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wykonanych z mieszanek mineralno - asfaltowych oraz regulacja włazów studni i krat miejskich kanalizacji deszczowej części wschodniej miasta Rzeszowa

88909 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEDD/011/7/2016 z dnia 21.01.2016 roku na Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno - bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: Zadanie 2 - Fabryczna

87795 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dziwnów - Dziwnów (zachodniopomorskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i bieżące utrzymanie oznakowania dróg na terenie Gminy Dziwnów

87547 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4787P Karchowo- granica gminy

86799 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągach dróg powiatowych nr 4791P Robczysko- granica powiatu i nr 4801P w m. Robczysko

86619 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Pruszków - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Wykonywanie remontów (bieżącej konserwacji) nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa

86469 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina - Dąbrowa Białostocka (podlaskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

86143 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Przebudowa drogi - dostosowanie pobocza do ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka-Straszydle w km 3+980 do 4+820 w miejscowości Sołonka

86131 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Utrzymanie i konserwacja dróg i chodników będących w zarządzie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające (znak sprawy: 44/ZP/16)

83523 / 2016-06-14 - Inny: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek - Brynek (śląskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Roboty budowlane związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem i remontem dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek w 2016 roku.

83369 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Santok - Santok (lubuskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Santok w roku 2016.

83009 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4794P Krzemieniewo - Bielawy

82811 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Bieżąca konserwacja dróg powiatowych w zakresie robót odwodnieniowych na terenie powiatu kieleckiego

79641 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Ostrzeszowski - Ostrzeszów (wielkopolskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych wraz ze ścinką poboczy droga: 5585 Grabów - Czajków, 5591 Wyszanów - Bobrowniki, 5676 Korzeń - Torzeniec

75103 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Strzelecko-Drezdenecki - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Remonty dróg powiatowych polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego w 2016r.

71567 / 2016-06-06 - Inny: Jeddnostka Skarbu Państwa Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Cewice - Cewice (pomorskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Naprawy awaryjne i roboty remontowe odcinków szlaków zrywkowo-podwozowych na terenie Nadleśnictwa Cewice.

67667 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach - Kartuzy (pomorskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
BUDOWA CHODNIKÓW W RAMACH PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO

64711 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

64345 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1384 R Terliczka - Łąka - Strażów - budowa chodnika w km od 5+530 do 5+758 w miejscowości Palikówka

64193 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu - Łódź (łódzkie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2016 z podziałem na 4 rejony.

63545 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rydzyna - Rydzyna (wielkopolskie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Remont parkietu w hali sportowej w Rydzynie oraz świetlicy wiejskiej w Moraczewie

63171 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Przebudowa drogi 1396R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska - Chmielnik w miejscowości Malawa w km od 2+550 do 3+180

62211 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom