Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

W serwisie znajdziesz 34429 przetargów 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg).

95085 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Gliwice (śląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Budowa ciÄ…gu pieszo- rowerowego - Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciÄ…gu pieszego

95041 / 2016-06-20 - Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont powierzchni utwardzonych w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

95013 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wojnicz - Wojnicz (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - ZP 6/2016

95003 / 2016-06-20 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Zagnańsk - Zagnańsk (świętokrzyskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont dróg leśnych o nr inw. 220/603 w Leśnictwie Występa, o nr inw. 220/564 w Leśnictwie Długojów, o nr inw. 220/171 w Leśnictwie Ćmińsk, o nr inw. 220/169 w Leśnictwie Serbinów

94901 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Jarosław - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku obejmujące odnowę oznakowania poziomego

94653 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Radomsko - Radomsko (łódzkie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Utrzymanie dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2016 roku

94623 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Suski - Sucha Beskidzka (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
roboty budowlane związane z remontem i odbudową dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego

94581 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ropa - Ropa (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450. CPV: 45233142-6.

94353 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 m. Biedrzychowice na odcinkach w km 45+739 - 46+286 i km 46+957 - 47+254 na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie -Koźle

94275 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Grajewo - Grajewo (podlaskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2016 z funduszu sołeckiego..

93489 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Szczecinek - Szczecinek (zachodniopomorskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych - nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2016 r.

93341 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont drogi wojewódzkiej nr 390 na odcinku od m. Złoty Stok w kierunku m. Orłowiec w km 12+200 - 18+500 o długości 6,300 km

92427 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Roboty uzupełniające w ramach zadania pn. remont (odnowa )drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 28+810 - 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój - Królik Polski polegające na wykonaniu Remontu (odnowy) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 31+810 - 33+240

92115 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wieczfnia Kościelna - Wieczfnia Kościelna (mazowieckie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Budowa chodników przy drogach w miejscowości Wieczfnia Kościelna, Uniszki Zawadzkie i Grzebsk na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.

91881 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Pawłowice - Pawłowice (śląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej poprzez powierzchniowe utrwalenie grysami kamiennymi i emulsją

91775 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 835 odcinek Kańczuga - Szklary w km 167+593 - 168+000 m. Manasterz.

91555 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 2+915 - 3+215 w miejscowości Trzeboś

91375 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ropa - Ropa (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Modernizacja drogi nr 3439/1 (Kustra - Pociecha) w miejscowości Ropa. CPV: 45233142-6

91217 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 - Lublin - Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko.

91073 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobczyce - Dobczyce (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Przebudowa drogi gminnej nr 540137K - ul. SÅ‚oneczna w Dobczycach w km 0+020 - 0+434

90779 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Szypliszki - Sejny w km 66+372 - 67+805.

90271 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Moszczenica - Moszczenica (małopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont i modernizacja dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka

90269 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina i Miasto Odolanów - Odolanów (wielkopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką samobieżną , walcem statycznym samobieżnym i walcem wibracyjnym, na wykonanie remontów oraz bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2016 r.

89351 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie dzielnicy Żoliborz w latach 2015 i 2016 oraz utrzymanie oznakowania dróg wewnętrznych w 2015r.