Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

W serwisie znajdziesz 10658 przetargów Akademia Górniczo - Hutnicza im. StanisÅ‚awa Staszica.

94645 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 601700000 (Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą)
Wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Transport Gazu i Energetyka Gazowa oraz Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe wodne i kanalizacyjne.

94537 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 601700000 (Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą)
Usługa przewozu 32 osób na tarsie Kraków (AGH) - Tarnów - Rzeszów (lotnisko Jasionka) - Kraków (AGH), dla WGGiIŚ.

93853 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 481900006 (Pakiety oprogramowania edukacyjnego)
Dostawa stałej uczelnianej licencji specjalistycznego oprogramowania ANSYS w wersji Academic Multiphysics Camous Solution 10/100 lub równoważnego, wraz z rocznym wsparciem technicznym dla Jednostek AGH w Krakowie.

92271 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 792121004 (Usługi audytu finansowego)
usługa audytu finansowego z realizacji projektu Blue Gas akronim: OPTIDRILLTEC dla WWNiG AGH

91441 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
ochrona mienia - eksperymentalny wał przeciwpowodziowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Czernichowa - KC-zp.272-257/16.

91387 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian szachtu łącznika P-B3-B4 od strony pawilonu B-4 i H-B3B4 KC-zp.272-283/16

91349 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pawilonie B1, pom. 02, 03, 21, 22, 23, 24, 30 w ramach inwestycji pn.: System klimatyzacji w paw. B-1 - pom. 02, 03, 21, 22, 23, 24, 30

88739 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 224620006 (Materiały reklamowe)
Dostawa materiałów reklamowo - promocyjnych dla uczestników Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Górnictwa Podziemnego KC-zp.272-282/16

88603 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 224620006 (Materiały reklamowe)
Dostawa 12 tysięcy sztuk etui z folii PCV transparentnej z nadrukiem 3 kolorowym na Elektroniczne Legitymacje Studenckie dla CKE AGH. KC-zp.272-272/16

87827 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 503000008 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego)
bieżąca obsługa i serwisowanie urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner, fax) dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę - KC-zp.272-174/16.

86969 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)
rozbudowa instalacji SAP oraz montaż centrali zamknięć ogniowych w pawilonie D-10 AGH w ramach zadania inwestycyjnego Przystosowanie paw. D-10 AGH do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-172/16

86355 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 791200001 (Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich)
wyłonienie rzecznika patentowego w celu opracowania dokumentacji i dokonania zgłoszeń 15 wynalazków/wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - KC-zp.272-149/16

86093 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 453161006 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
Roboty polegające na wykonaniu powierzchni utwardzonych, dostawie i montażu elementów małej architektury, rozbudowie sieci elektrycznej i sanitarnej oraz zagospodarowanie zieleni terenu skweru pomiędzy paw. A-0 i C-1, w ramach zadania: Zmiana zagospodarowania terenu skweru pomiędzy pawilonami A-0 i C-1 KC-zp.272-155/16

86031 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont laboratoriów KGBiG na parterze hali technologicznej H-A1. KC-zp.272-187/16

84215 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 315000001 (Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne)
Zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni dla Sektora Technicznego KC-zp.272-101/16