Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gdynia

W serwisie znajdziesz 20755 przetargów w miejscowości Gdynia.

94677 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Przedszkole Nr 19 - Gdynia (pomorskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Przedszkolu nr 19 w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4

94273 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Morska w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
CRZP/34/2016/AEZ/ Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP I

93601 / 2016-06-20 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Gdańsk

Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa asfaltowej drogi leśnej nr 94 od ul. Bytowskiej do ul. Słowackiego w Leśnictwie Matemblewo w Gdańsku- II etap

92747 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gdyńskie Centrum Sportu - Gdynia (pomorskie)
CPV: 507300001 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji układów chłodzących)
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

92733 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gdyńskie Centrum Sportu - Gdynia (pomorskie)
CPV: 374000002 (artykuły i sprzęt sportowy)
Dostawa sprzętu/artykułów sportowych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

92709 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gdyńskie Centrum Sportu - Gdynia (pomorskie)
CPV: 195200007 (Produkty z tworzyw sztucznych)
Udostępnienie (najem) wraz z montażem i demontażem namiotu dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

92311 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 392210007 (Sprzęt kuchenny)
Część I: Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego na ORP WIGRY Część II: Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego na Okręcie Muzeum ORP BŁYSKAWICA Część III: Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego na ORP ARCTOWSKI Część IV: Dostawa i montaż wyspy grzewczej na stołówce wojskowej 129/4001 KPW Gdynia Część V: Dostawa i montaż zmywarki naczyń kuchennych na stołówce wojskowej 129/4001 KPW Gdynia Część VI: Dostawa sprzętu chłodniczego i gastronomicznego do KPW Gdynia spr 47/KPW/ŻYWN/2016

92129 / 2016-06-17 - Inny: Szkoła samorządowa

Technikum Transportowe - Gdynia (pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacji pomieszczeń Technikum Transportowego w Gdyni na potrzeby Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

91629 / 2016-06-17 - Inny: Spólka prawa handlowego

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. - Gdynia (pomorskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
D25M/252/7-17rj/16 Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe aparatury radiologicznej firmy Siemens

90539 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku oraz przyległym terenie zewnętrznym siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 w Gdyni.

89737 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 302370009 (Części, akcesoria i wyroby do komputerów)
Dostawa fabrycznie nowych części, podzespołów i wyrobów komputerowych na potrzeby serwisowe w Urzędzie Morskim w Gdyni

89651 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 905100005 (Usuwanie i obróbka odpadów)
Czyszczenie i konserwacja separatorów substancji ropopochodnych na terenie Gdyni

89611 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Konserwacja i naprawy (wynikające z konserwacji oraz awarii) urządzeń przeciwpożarowych tj. Systemów Sygnalizacji Pożarowej, Urządzeń Oddymiających, Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu oraz Oświetlenia Awaryjnego w jednostkach/ instytucjach wojskowych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia

89471 / 2016-06-16 - Inny: Spólka prawa handlowego

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. - Gdynia (pomorskie)
CPV: 323541103 (Klisza rentgenowska)
D25M/252/8-19rj/16 Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników do diagnostyki konwencjonalnej oraz błon i kaset mammograficznych

89405 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu prawidłowego zakończenia zamówienia podstawowego dotyczącego przebudowy budynku koszarowego nr 172 na potrzeby Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Porcie Wojennym w Gdyni (zadanie 13466).

89055 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gdyńskie Centrum Sportu - Gdynia (pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Wzgórze Bernardowo w Gdyni

89047 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 445200001 (Zamki, klucze i zawiasy)
DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH z podziałem na 3 części: CZĘŚĆ I - DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH DLA INFRASTRUKTURY CZĘŚĆ II - DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH DLA SŁUZBY BRONI PODWODNEJ CZĘŚĆ III - DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH DLA SŁUZBY INŻYNIERYJNO-SAPERSKIEJ

88867 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Akademia Morska w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 301251105 (Toner do drukarek laserowych/faksów)
CRZP/33/2016/AEZ/ Sukcesywna dostawa tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby AMG

88177 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 453320003 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)
Remont węzłów sanitarnych, wymianę drzwi wejściowych, naprawę pokrycia dachowego w budynkach nr 1 i nr 2 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice.

87861 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia Morska w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
CRZP/25/2016/AEZ/ Przebudowa i nadbudowa części budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni

87149 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia Morska w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
CRZP/15/2016/AEZ/ Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2016 - część 1

86321 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gdyńskie Centrum Sportu - Gdynia (pomorskie)
CPV: 311220007 (Jednostki prądotwórcze)
Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu

86155 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. - Gdynia (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa i przebudowa szpitala w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni na potrzeby SOR Bloku Operacyjnego, OIOM i centralnej sterylizatorni

85731 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty konserwacyjne i remontowe w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na V części

85631 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Muzeum Emigracji w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 798100005 (Usługi drukowania)
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni