Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Szczecin

W serwisie znajdziesz 43179 przetargów w miejscowości Szczecin.

95067 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie

94931 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Morska w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Remont pomieszczenia sanitarnego nr 169 B na I piętrze w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2

94903 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku nr 3 Zakładu Mikrobiologii na terenie SPSK-2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

94841 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - Etap II - Zadanie nr 1

94575 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 793422005 (Usługi w zakresie promocji)
Przeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym a także reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas 62. Memoriału Janusza Kusocińskiego odbywającego się 18 czerwca 2016 r.

94431 / 2016-06-20 - Inny: Agencja wykonawcza

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 301920001 (Wyroby biurowe)
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych

94355 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 452331427 ()
Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie - Etap I Zagospodarowanie terenu

93851 / 2016-06-20 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 452626904 (Remont starych budynków)
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych, instalacji sanitarnych i OAZ w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie

93383 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Szczeciński - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa notebooka do obsługi aplikacji biurowych, pracy w systemach analiz przestrzennych oraz modelowania środowiska w systemach GIS

92991 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Szczeciński - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i B wraz z remontem instalacji hydrantowej w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanego przy ul. Tarczyńskiego 1 A w Szczecinie, pow.

92973 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Szczeciński - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana instalacji wodociągowej w całości piwnic wraz z montażem zestawów hydroforowych dla potrzeb wody bytowej i ppoż. w budynkach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza 64/66 w Szczecinie

92959 / 2016-06-19 - Inny: Państwowa Jednostka Bużetowa

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 805300008 (Usługi szkolenia zawodowego)
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Zachodniopomorskiej Komendy OHP w Szczecinie - w podziale na XXII części

92643 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 452400000 ()
Przebudowa podejściowego toru wodnego do Świnoujścia na odcinku km 00,000 - 00,800 oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin na odcinku 00,000- 03,100

92397 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

92275 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 642000008 (Usługi telekomunikacyjne)
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego

91921 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Szczecin - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453143004 (Instalowanie infrastruktury okablowania)
Budowę kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin

91911 / 2016-06-17 - Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 752511001 (Usługi służb pożarniczych)
Usługa polegająca na wykonaniu napraw, konserwacji i przeglądów aparatów powietrznych oraz masek do aparatów powietrznych.