Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Izba Skarbowa w Szczecinie

W serwisie znajdziesz 70 przetargów Izba Skarbowa w Szczecinie.

92275 / 2016-06-17 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 642000008 (Usługi telekomunikacyjne)
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego

87553 / 2016-06-15 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
świadczenie usług obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego

135056 / 2016-05-25 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wymiana instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SSP w budynkach: część 1 - Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, część 2 - Izby Skarbowej w Szczecinie

56633 / 2016-05-20 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i przebudowa lewej części VI pietra w budynku Izby Skarbowej w Szczecinie

56527 / 2016-05-20 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych dotyczących wyeliminowania stanu zagrożenia pożarowego oraz bieżącej konserwacji pokoi biurowych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

86284 / 2016-04-13 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i przebudowa lewej części VI piętra w budynku Izby Skarbowej w Szczecinie

86274 / 2016-04-13 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wymiana instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SSP w budynkach: część 1 - Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, część 2 - Izby Skarbowej w Szczecinie

85256 / 2016-04-12 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
świadczenie usług obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego

84090 / 2016-04-11 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 642000008 (Usługi telekomunikacyjne)
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego

82116 / 2016-04-08 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie: 1. Części robót budowlanych dotyczących wyeliminowania stanu zagrożenia pożarowego w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Felczaka 19 w Szczecinie. 2. Bieżącej konserwacji pokoi biurowych na II piętrze w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Felczaka 19 w Szczecinie.

16813 / 2016-02-18 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 651110004 (Przesył wody pitnej)
Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Izby Skarbowej w Szczecinie oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

27928 / 2016-02-09 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 651110004 (Przesył wody pitnej)
Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków dla pięciu urzędów skarbowych w woj. zachodniopomorskim

357728 / 2015-12-30 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091200006 ()
Dostawa paliwa gazowego dla Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

357720 / 2015-12-30 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii cieplnej dla Urzędu Skarbowego w Białogardzie i Wałczu.

339800 / 2015-12-11 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 642000008 (Usługi telekomunikacyjne)
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego

316094 / 2015-11-23 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 651110004 (Przesył wody pitnej)
Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Izby Skarbowej w Szczecinie oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

313586 / 2015-11-20 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091200006 ()
Dostawa paliwa gazowego dla Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

313576 / 2015-11-20 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii cieplnej do Urzędu Skarbowego w Białogardzie i Urzędu Skarbowego w Wałczu

308654 / 2015-11-17 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 503100001 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji maszyn biurowych)
na kompleksową obsługę serwisową kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych własnych oraz dzierżawę urządzeń kopiujących (urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek) w Izbie Skarbowej w Szczecinie i urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego

288318 / 2015-10-28 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 642000008 (Usługi telekomunikacyjne)
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego

151457 / 2015-10-16 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 503100001 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji maszyn biurowych)
na kompleksową obsługę serwisową kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych własnych oraz dzierżawę urządzeń kopiujących (urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek) w Izbie Skarbowej w Szczecinie i urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego

254364 / 2015-09-28 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie części robót budowlanych dotyczących wyeliminowania stanu zagrożenia pożarowego w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

131521 / 2015-09-04 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
na wymianę instalacji elektrycznej na II i III piętrze Urzędu Skarbowego w Pyrzycach przy ul. 1 Maja 16 w Pyrzycach