Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Radom

W serwisie znajdziesz 18972 przetargów w miejscowości Radom.

94687 / 2016-06-20 - Inny: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

42 Baza Lotnictwa Szkolnego - Radom (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dwóch magazynów broni - budynków nr 26 oraz 96 położonych na terenie kompleksu wojskowego w m. Sochaczew w 2016 r

94109 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Wojskowa

42 Baza Lotnictwa Szkolnego - Radom (mazowieckie)
CPV: 347300003 (Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców)
Dostawa części zamiennych do statków powietrznych M-28 BRYZA, PZL-130 TC-II ORLIK dla 42. Bazy Lotnictwa Szklonego w 2016 r

93261 / 2016-06-20 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, na zadaniu pn. Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-6+700 gm. Kozienice

92613 / 2016-06-17 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, na zadaniu pn. Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-7+550 gm. Kozienice.

92381 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania jednego operatu szacunkowego ustalającego wycenę części nieruchomości, położonej przy ul. Limanowskiego - Krakowskiej

92235 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Samorządowej

92061 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Przetarg nieograniczony na dostawę 51 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu

91943 / 2016-06-17 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Włączenie do istniejącego systemu monitoringu na zbiorniku Domaniów pompowni Brudnów, Konary oraz Zbiornika Rdzuchów. Części 1 - 3

91843 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego - Radom (mazowieckie)
CPV: 641120004 (Usługi pocztowe dotyczące listów)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz kurierskich dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego.

91089 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego - Radom (mazowieckie)
CPV: 507000002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji instalacji budynkowych)
Świadczenie usług konserwacyjnych instalacji budynkowych i układów chłodzących będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

91059 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 453210003 (Izolacja cieplna)
Termomodernizacja budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego- docieplenie części ścian budynku od strony północnej i wschodniej

90559 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha - Męciszów na odcinku długości 2203,89 m.

89941 / 2016-06-16 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibÄ… w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Zakup i dostawa mikroskopu hematologicznego dla Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

89803 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka budżetowa

Miejski ZarzÄ…d Lokalami w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody

88205 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice (V Etap), na terenie gminy Wierzbica, na odcinku długości 1 550 m od km 5+850 do km 7+400.

87863 / 2016-06-15 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibÄ… w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 331941100 (Pompy infuzyjne)
ZAKUP I DOSTAWĘ POMP INFUZYJNYCH PRZEPŁYWOWYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH DWUSTRZYKAWKOWYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

87373 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych, których przedmiotem jest ustalenie odszkodowań za składniki majątkowe znajdujące się na działkach w ROD Stokrotka, położonych w Radomiu przy ul. Idalińskiej

86689 / 2016-06-15 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 229000000 ()
Zakup i dostawa druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych - nr postępowania 34/16