Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Toruń

W serwisie znajdziesz 19332 przetargów w miejscowości ToruÅ„.

94673 / 2016-06-20 - Inny: gminna jednostka budżetowa

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Toruniu

94135 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Jednostka Wojskowa 4620 - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 438000001 (Urządzenia warsztatowe)
Dostawa wyposażenia warsztatowego służby czołgowo - samochodowej

93711 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 550000000 (Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego)
Organizacja na terenie kraju - w roku 2016 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

93517 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu

93197 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 712420006 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów)
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu

93173 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont i modernizacja pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.

93155 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ulicy Danielewskiego w Toruniu na odcinku od ul. Rybaki w kierunku południowym

88891 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap I (piwnica) i etap VII (dźwigi towarowe) w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu.

88593 / 2016-06-16 - Inny: Leśnictwo

Nadleśnictwo Toruń - Toruń (##wojewodztwo##)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa budynku magazynowego z częścią socjalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zaplecza socjalnego na magazyn odzieży, budowie kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, położonej przy ul. Polnej 34/38 w Toruniu.

86719 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 793140008 (Analiza możliwości wykonawczych)
Wykonanie badania mającego na celu aktualizację ewaluacji ex ante instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych

86221 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Jednostka Wojskowa 4620 - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont - wymiana rynien i rur spustowych, okien i wrót piwnicznych, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, remont zjazdów i podjazdów bud. nr 99 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniu

84921 / 2016-06-14 - Inny: samorzÄ…dowa instytucja kultury

Muzeum Okręgowe w Toruniu - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 315000001 (Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne)
na dostawę i montaż specjalistycznego oświetlenia na galerii malarstwa w Ratuszu Staromiejskim