Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

W serwisie znajdziesz 1543 przetargów Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera.

82003 / 2016-06-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 241115000 (Gazy medyczne)
Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą dwóch zbiorników ciekłego tlenu medycznego z parownicami i dzierżawą automatycznej dwustopniowej stacji redukcji tlenu medycznego.

81125 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Dostawa opakowań do sterylizacji, testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji oraz nabojów do sterylizatora gazowego (niskotemperaturowego) STERI-VAC 5XL EO.

71741 / 2016-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych do analizatorów hematologicznych: Sysmex XT1800i, XS-1000i oraz XS-800i.

71281 / 2016-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 241122004 (Tlenki azotu)
dostawa tlenku azotu do celów medycznych w butlach o pojemności 20 l i 5 l wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podawania medycznego tlenku azotu dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

69349 / 2016-06-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników do wykonywania badań immunodiagnostycznych metodą IMMUNO-BLOT wraz z dzierżawą analizatora i wymaganego sprzętu.

66469 / 2016-06-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
naprawa n/w sprzętu medycznego: a/ tomografu komputerowego Aquilin S16 o numerze seryjnym GCD08Z3400 użytkowanego w Pracowni TK przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, b/ wideogastroskopu typ EG-2970K o n/s A120761, c/ wideobronchoskopu diagnostycznego typ BFS-EB 530H o n/s 3B087A058

65113 / 2016-06-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 331815203 (Wyroby do dializy nerkowej)
Dostawa zestawów, cewników i płynów do aparatu Prismaflex, sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznej

62811 / 2016-06-01 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 343300009 (Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów)
Dostawa części zamiennych, ogumienia, olejów silnikowych oraz akcesoriów i wyposażenia elektrycznego dla ambulansów oraz do pojazdów Zamawiającego.

62707 / 2016-06-01 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 337000007 (Produkty do pielęgnacji ciała)
Dostawa podkładów higienicznych, myjek do mycia ciała pacjenta, kaniul do wielokrotnego pobierania płynu.

61493 / 2016-05-31 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów LCD, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, komputerów typu cienki klient z monitorami i licencjami oprogramowania, pamięci RAM DDR2 i DDR3, licencji na system operacyjny i pakiet biurowy

137222 / 2016-05-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 316825304 (Awaryjne urządzenia energetyczne)
dostawa i montaż zasilacza UPS 20 kVA z kompletem dla podtrzymywania aparatury medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59

135042 / 2016-05-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Dostawa implantów do zabiegów laryngologicznych, chirurgii dziecięcej, szczękowej i ortopedycznych z podziałem na 12 zadań.

134084 / 2016-05-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 331412002 (Cewniki)
Dostawa n/w wyrobów medycznych: a) cewników do wkłuć centralnych b) sprzętu neonatologicznego (sterylny zestaw noworodkowy do cięć cesarskich, sterylny zestaw do zakładania naczyń pępowinowych, sterylne nożyczki jedn.) c) zestawów do ostrej dializy otrzewnowej pediatrycznej.

130614 / 2016-05-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 331582107 (Stymulatory)
Dostawa n/w sprzętu medycznego: 1/ stymulatory zewnętrzne jednojamowe do czasowej stymulacji serca -2 szt., 2/ ryno-laryngofiberoskop - 1 szt.

126668 / 2016-05-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 331412002 (Cewniki)
Dostawa cewników ablacyjnych, elektrod diagnostycznych oraz osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych

126492 / 2016-05-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunodiagnostycznych wykonywanych metodami: ELISA i immunofluorescencji pośredniej (IF) wraz z dzierżawą analizatora oraz mikroskopu fluorescencyjnego, odczynników do badań immunodiagnostycznych wykonywanych metodą ELISA dla małych serii badań i pojedynczych testów wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników do testów screeningowych.

122912 / 2016-05-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 791211009 (Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania)
świadczenie n/w usług dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu: 1) świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz serwisowych nad użytkowanym przez Stację Pogotowia Ratunkowego oprogramowaniem SWD PRM przez okres 12 miesięcy. 2) świadczenie usług serwisowych systemu radiologicznego RIS ORION wraz z rozbudową o dodatkowe licencje i funkcjonalności przez okres 24 miesięcy