Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)

W serwisie znajdziesz 3302 przetargów 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego).

93299 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Oborniki (wielkopolskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
ZPU/05/16 Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w SP ZOZ Oborniki

92555 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Międzyrzec Podlaski (lubelskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, oznaczenie sprawy: 3/2016/PN

91629 / 2016-06-17 - Inny: Spólka prawa handlowego

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. - Gdynia (pomorskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
D25M/252/7-17rj/16 Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe aparatury radiologicznej firmy Siemens

84427 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Przedmiotem zamówienia są przeglądy, konserwacje oraz naprawy aparatu mammograficznego MAMMOMAT INSPIRATION, aparatu RTG SIEMENS MULTIX FUSION oraz aparatu ultrasonograficznego ACUSON S1000 w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ

82495 / 2016-06-13 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-57)

82189 / 2016-06-13 - Podmiot prawa publicznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Naprawa sterownika kamery Image 1 HUB produkcji Karl Storz (s/n ZZ680080-P), oraz kamery Image 1 HD H3-Z (WZ768735H) znajdującej się na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Ginekologii i Położnictwa.

79547 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Powiatowy - Zawiercie (śląskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Usługi wykonywania pogwarancyjnych przeglądów okresowych sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu

78869 / 2016-06-09 - Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o. - Poddębice (łódzkie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Usługi wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i niemedycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

73829 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Kraków (małopolskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Naprawa i przeglądy techniczne pomp infuzyjnych B. Braun, Sternotomów GA oraz narzędzi chirurgicznych z oddziałów szpitalnych : Kardiochirurgii O/Anestezjologii i IT, Torakochirurgii O/Anestezjologii i IT Pulmonologicznej oraz Torakochirurgii Sala Operacyjna

73749 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Kraków (małopolskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Przeglądy techniczne, naprawa oraz obsługa serwisowa urządzeń firmy OLYMPUS znajdujących się na wyposażeniu jednostek działalności medycznej Szpitala

73375 / 2016-06-07 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
IHiT/P/16/2016 Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych,w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-46)

71839 / 2016-06-06 - Inny: Instytut naukowo-badawczy

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Świadczenie usługi serwisowania urządzeń - rezonansu magnetycznego Discovery MR 750W 3.0T GEM wraz z oprzyrządowaniem, Centricity Universal/Centricity EA oraz klatki Faradaya.

70413 / 2016-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Kraków (małopolskie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Naprawa i przeglądy techniczne kardiomonitorów , aparatów do znieczulenia i respiratorów z Torakochirurgii Sali Operacyjnej cz. Anestezjologiczna i Kardiochirurgii Sali Operacyjnej cz. Anestezjologiczna

68429 / 2016-06-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu - Zgierz (łódzkie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Świadczenie usług przeglądów technicznych, naprawy/diagnostyki Gamma kamer dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35