Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi świętokrzyskie

W serwisie znajdziesz 78491 przetargów w województwie Å›wiÄ™tokrzyskie.

95003 / 2016-06-20 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Zagnańsk - Zagnańsk (świętokrzyskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont dróg leśnych o nr inw. 220/603 w Leśnictwie Występa, o nr inw. 220/564 w Leśnictwie Długojów, o nr inw. 220/171 w Leśnictwie Ćmińsk, o nr inw. 220/169 w Leśnictwie Serbinów

94737 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
EZ/ZP/64/2016 Dostawa leków objętych programem terapeutycznym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

94701 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica - Morawica (świętokrzyskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

94591 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie

94451 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich oraz Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy w roku szkolnym 2016/2017

94247 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 503310004 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji linii telekomunikacyjnych)
Usługa wykonania przyłącza kablowego w kanalizacji teletechnicznej do obiektu radiowego na górze Telegraf. Nr postępowania: 034/PN/2016

94245 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Końskie - Końskie (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie) - dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w skrzydle pałacowym północno-wschodnim.

94231 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kopcówki oraz Przebudowa dróg gminnych w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik

94177 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki SamorzÄ…du Terytorialnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice na odcinku Wilkowa - Borki -dł. 2 490mb

94145 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki SamorzÄ…du Terytorialnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245mb

94143 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

94075 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Sandomierz - Sandomierz (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum nr 2

94067 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki SamorzÄ…du Terytorialnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie - dł. 2520 mb

93983 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 444112006 (Wanny)
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon grzewczy 2016/2017 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

93905 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Ociepleni i położenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. T. Kościuszki 5

93761 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych i odczynników dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

93753 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa odczynników do oznaczania poziomu IgE -specyficznych w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku

93727 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup wraz z dostawą wodnego roztworu anionu fluorkowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

93709 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Zakup wraz z dostawą maceratora dla Działu Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

93699 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453310006 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku K1 na poziomie +6,60 Kliniki Chemioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr sprawy AZP 241-81/16

93689 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie - Pińczów (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22