Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gmina Stopnica

W serwisie znajdziesz 255 przetargów Gmina Stopnica.

94451 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich oraz Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy w roku szkolnym 2016/2017

93894 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów w trybie- projektuj i wybuduj

27170 / 2016-02-08 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 142122002 (Kruszywo)
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane drogi gminne

13636 / 2016-01-20 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 142122002 (Kruszywo)
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane drogi gminne

358932 / 2015-12-31 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 091342205 ()
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

341522 / 2015-12-14 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2016 - 2018

334842 / 2015-12-08 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 091342205 ()
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

314994 / 2015-11-23 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2016 - 2018

294836 / 2015-11-03 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 713222003 (Usługi projektowania rurociągów)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej.

258630 / 2015-10-01 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 713222003 (Usługi projektowania rurociągów)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej

239506 / 2015-09-14 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 142122002 (Kruszywo)
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remont i modernizację dróg oraz placów gminnych.

223112 / 2015-08-28 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 142122002 (Kruszywo)
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remont i modernizację dróg oraz placów gminnych

191132 / 2015-07-28 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi gminnej Podlasek - Prusy - Skrobaczów w Prusach oznaczonej nr działki 342, 346 od km 0+300 do km 0+850

191076 / 2015-07-28 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi gminnej Prusy-Kuchary nr 387007T w Kucharach od km 0+620 do km 1+067

162594 / 2015-07-02 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 713222003 (Usługi projektowania rurociągów)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami

142214 / 2015-06-12 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 713222003 (Usługi projektowania rurociągów)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami

136418 / 2015-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 425130005 (Urządzenia chłodnicze i mrożące)
Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu.

120092 / 2015-05-21 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 425130005 (Urządzenia chłodnicze i mrożące)
Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu

109284 / 2015-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Stopnica - Stopnica (świętokrzyskie)
CPV: 142122002 (Kruszywo)
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na modernizację dróg gminnych