Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Nowy SÄ…cz

W serwisie znajdziesz 10025 przetargów w miejscowości Nowy SÄ…cz.

93883 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311000 ()
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

91601 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 454500007 ()
Modernizacja - remont dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu - etap I - skrzydło południowo-zachodnie, od ul. Długosza

90893 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453130004 (Instalowanie wind i ruchomych schodów)
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących szybów dźwigowych, pod kątem demontażu istniejących dźwigów, dostawą i montażem dwóch nowych dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

90595 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 713111002 (Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W GORLICACH

90065 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzka 41 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

90035 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
wykonanie remontu części budynków nr 2 i nr 4, położonych na terenie kompleksu koszarowego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu

89161 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników do koagulologii, elektroforezy oraz równowagi kwasowo zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatorów

88639 / 2016-06-16 - Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 341100001 (Samochody osobowe)
Zakup i dostawa samochodów do Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

88121 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 713111002 (Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W NOWYM TARGU

86033 / 2016-06-15 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Malowanie i wymiana wykładzin w wynajętych pomieszczeniach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie, ul. Kościuszki 32

86013 / 2016-06-15 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu oraz w Tarnowie

85507 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 799521003 (Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych)
Przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej pn. Imieniny Miasta Nowego SÄ…cza 2016

82219 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi gminnej ul.Zakładników nr 293401K w km 0+550-0+650 i drogi gminnej ul.Leśnej nr 293178K w km 0+750-1+250 wraz z odbudową przepustu w km 1+064 w Nowym Sączu w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

81723 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej: 1.budowy chodnika ul. Dunikowskiego 2.budowy parkingu pod PanoramÄ… 3.budowy chodnika ul. DÅ‚ugoszowskiego 4.budowy chodnika ul. Kamiennej

81137 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Segment dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną - dobudowa do budynku Szkoły podstawowej nr 7 w Nowym Sączu przy ul. Grota Roweckiego 15.

80241 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 452122204 (Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi)
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu

80213 / 2016-06-10 - Inny: Jadnostka organizacyjna Służby Więziennej

Zakład Karny - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 151100003 ()
Dostawy produktów mięsnych do Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1

80201 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Aktywny Nowy Sącz - budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy ulicy Partyzantów w Nowym Sączu

78917 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 341141213 (Karetki)
Dostawa fabrycznie nowego - rok produkcji 2016 samochodu ciężarowego z możliwością adaptacji na ambulans sanitarny typu C oraz wykonanie adaptacji (zabudowy specjalistycznej) ww. pojeździe na ambulans sanitarny typu C o parametrach technicznych i wyposażeniu medycznym zgodnym z treścią specyfikacji.

76903 / 2016-06-09 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 391000001 ()
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatu histeroresektoskopu bipolarnego wraz z pompą histeroskopową, aparatem elektrochirurgicznym mono i bipolarnym, optyką i osprzętem