Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 391300002 (Meble biurowe)

W serwisie znajdziesz 5600 przetargów 391300002 (Meble biurowe).

92839 / 2016-06-17 - Inny: Podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
CZĘŚĆ I Wykonanie projektu aranżacji w meble biurowe i wyposażenie (sprzęt AGD, sejf) pomieszczeń biurowych oraz dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie CZĘŚĆ II Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych do pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie

91771 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Lubelska - Lublin (lubelskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
BZP/PN/41/2016 Dostawa i montaż mebli dla Politechniki Lubelskiej

89263 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Wrocławski Zespół Żłobków - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawę mebli i wyposażenia do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 2 zadania. Znak postępowania: ZP-52/WZŻ/2016

87937 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa i montaż do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych mebli biurowych

87813 / 2016-06-15 - Inny: Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach Kancelarii Senatu

87235 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Wrocławski Zespół Żłobków - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa mebli i wyposażenia do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-60/WZŻ/2016

86049 / 2016-06-15 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Zakup i dostawa mebli biurowych dla Oddziałów ZUS w Gorzowie Wlkp. - część 1, w Koszalinie - część 2, w Zielonej Górze - część 3 oraz mebli do sekretariatu Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. - część 4.

86013 / 2016-06-15 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu oraz w Tarnowie

84987 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Łódzki - Łódź (łódzkie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa wyposażenia meblowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

81283 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

79155 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa mebli na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

77107 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa mebli na potrzeby Działu Administracyjnego Politechniki Białostockiej - DO-120.362/66/16

75879 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa i montaż mebli dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej

75517 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Politechnika Lubelska - Lublin (lubelskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
BZP/PN/39/2016 Sukcesywna dostawa mebli dla Politechniki Lubelskiej

73133 / 2016-06-07 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa i montaż mebli biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku i podległych terenowych jednostek organizacyjnych

73051 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa mebli do Laboratorium Internetowych Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Postępowanie numer WEiTI/27/ZP/2016/1033

71971 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawę mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej; Nr sprawy:DO-120.362/18/16

68345 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2016 r.

66741 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/54/16