Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Kraków

W serwisie znajdziesz 111756 przetargów w miejscowości Kraków.

94935 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 331250002 (Urządzenia do badań urologicznych)
Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury medycznej dla Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej (DFZP-ML-271-81/2016)

94825 / 2016-06-20 - Inny: administracja rzÄ…dowa niezespolona

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

94821 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego

94753 / 2016-06-20 - Inny: jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 503241003 (Usługi w zakresie konserwacji systemu)
Utrzymanie i administrowanie systemem pn.: Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego

94645 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 601700000 (Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą)
Wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Transport Gazu i Energetyka Gazowa oraz Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe wodne i kanalizacyjne.

94537 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 601700000 (Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą)
Usługa przewozu 32 osób na tarsie Kraków (AGH) - Tarnów - Rzeszów (lotnisko Jasionka) - Kraków (AGH), dla WGGiIŚ.

94261 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych - Kraków (małopolskie)
CPV: 642120005 (Usługi telefonii komórkowej)
Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do Internetu - zamówienie uzupełniające

94165 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - Kraków (małopolskie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego drukująco skanującego, dysków zewnętrznych, skanera, płyty głównej komputera PC z pamięcią, procesorem i modułem chłodzenia procesora dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

94157 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 452123308 (Roboty budowlane w zakresie bibliotek)
Wykonanie I etapu rozbudowy i modernizacji budynku biblioteki przy ul. Powroźniczej 2 w Krakowie

94021 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie:Część 1-dokumentacji projektowej:Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu, Część 2-koncepcji przebudowy ulic: Pańska, Łuczników, Dauna, Gipsowa, Część 3-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach, Część 4-projektu wykonawczego dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Kłosowskiego do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, Część 5-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloku nr 51 przy ul. Hynka.Znak 14/IV/16

93999 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Budynków Komunalnych - Kraków (małopolskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Likwidacja palenisk węglowych ze zmianą na ogrzewanie elektryczne, wymiana tablic licznikowych, wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku przy ul. Kantorowickiej 185 w Krakowie.

93853 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 481900006 (Pakiety oprogramowania edukacyjnego)
Dostawa stałej uczelnianej licencji specjalistycznego oprogramowania ANSYS w wersji Academic Multiphysics Camous Solution 10/100 lub równoważnego, wraz z rocznym wsparciem technicznym dla Jednostek AGH w Krakowie.

93813 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 713400003 (Zintegrowane usługi inżynieryjne)
Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia.

93655 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n.med. Zbigniewa Żaka w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Dostawa opatrunków, wyrobów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ortodontycznych, narzędzi i sprzętu medycznego

93633 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej - stadium: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla zadania: Budowa obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Nowy Sącz - Przemyśl - granica państwa od km 0+045,00 - km 1+402,06 - odcinek położony na terenie Gminy Chełmiec

93565 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii.

93539 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - Kraków (małopolskie)
CPV: 653100009 (Przesył energii elektrycznej)
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do pomieszczeń wynajmowanych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - lokale przy ul. Podwale 3/5 i ul. Podwale 3/6 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.48.2016