Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Miejski Zarząd Dróg

W serwisie znajdziesz 4079 przetargów Miejski ZarzÄ…d Dróg.

93155 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ulicy Danielewskiego w Toruniu na odcinku od ul. Rybaki w kierunku południowym

91341 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Okrzei do Stary Rynek

90041 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2016/2017

84045 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ulic Moniuszki, Klonowica i Jaroczyńskiego w Toruniu

83607 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego Trasę Średnicową z ciągiem pieszo - rowerowym wzdłuż Strugi Toruńskiej w Toruniu

83185 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa

83151 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r

82219 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi gminnej ul.Zakładników nr 293401K w km 0+550-0+650 i drogi gminnej ul.Leśnej nr 293178K w km 0+750-1+250 wraz z odbudową przepustu w km 1+064 w Nowym Sączu w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

81723 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej: 1.budowy chodnika ul. Dunikowskiego 2.budowy parkingu pod PanoramÄ… 3.budowy chodnika ul. DÅ‚ugoszowskiego 4.budowy chodnika ul. Kamiennej

79727 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 452332623 (Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego)
Wykonanie nawierzchni alejek parkowych z mieszanki HanseGrand w Parku Miejskim oraz na skwerze przy ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim

79697 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej w Ostrowie Wielkopolskim (wraz z Å‚Ä…cznikami w kierunku ul. Åšwietlicowej)

75861 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ulic Boboli etap I, Tujakowskiego i SÅ‚owiczej w Toruniu

75261 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa nawierzchni ulicy Hebanowej w Ostrowie Wielkopolskim (wraz z Å‚Ä…cznikami w kierunku ul. Mahoniowej)

72801 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Chłapowskiego do ul. Głowackiego) - chodnik i ścieżka rowerowa

69865 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906100006 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic)
Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Torunia

67883 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Strzałowej oraz przebudowa chodnika w ciągu ul. Andersa w Toruniu

137338 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Skoczów (śląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie, z zastosowaniem 2 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie.