Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Skoczów

W serwisie znajdziesz 570 przetargów w miejscowości Skoczów.

75287 / 2016-06-08 - Inny: spółka komunalna własność 100 % gminy

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. - Skoczów (śląskie)
CPV: 093230009 ()
Wykonanie projektów i dokumentacji technicznych oraz wykonanie, dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych

137338 / 2016-05-30 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Skoczów (śląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie, z zastosowaniem 2 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie.

136604 / 2016-05-30 - Administracja samorządowa

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu - Skoczów (śląskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa żywności w II półroczu 2016 z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, dostawa artykułów spożywczych, dostawa produktów mleczarskich, dostawa mięsa i jego przetworów, dostawa warzyw i owoców, dostawa mrożonek, dostawa mięsa drobiowego i podrobów, dostawa jaj kurzych

105042 / 2016-04-27 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)
Opracowanie dokumentacji termomodernizacji: budynków na stadionie miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala sportowa i pawilon sportowy, budynku krytej pływalni delfin w Skoczowie przy ul. Góreckiej 2a, budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

96764 / 2016-04-19 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Skoczów (śląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie z podziałem na 4 zadania.

93252 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Odbudowa obiektu mostowego (kładka dla pieszych) nad rzeką Wisłą w ciągu drogi gminnej w Ochabach uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2014r.

92834 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Skoczów (śląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie, z zastosowaniem 2 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie.

62326 / 2016-03-18 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)
Opracowanie dokumentacji termomodernizacji: budynków na stadionie miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala sportowa i pawilon sportowy, budynku krytej pływalni delfin w Skoczowie przy ul. Góreckiej 2a, budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

59436 / 2016-03-16 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Skoczów (śląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie z podziałem na 4 zadania.

29808 / 2016-02-10 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Skład komputerowy wg wskazówek Zamawiającego, wykonanie i dostawa gazety samorządowej Wieści Skoczowskie

8442 / 2016-01-12 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Skład komputerowy wg wskazówek Zamawiającego, wykonanie i dostawa gazety samorządowej Wieści Skoczowskie

6028 / 2016-01-08 - Administracja samorządowa

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu - Skoczów (śląskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa żywności w I półroczu 2016 z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, dostawa art.spożywczych, dostawa produktów mleczarskich, dostawa mięsa i jego przetworów, dostawa warzyw i owoców, dostawa mrożonek, dostawa mięsa drobiowego i podrobów, dostawa jaj kurzych

339362 / 2015-12-11 - Administracja samorządowa

Ośrodek Pomocy Społecznej - Skoczów (śląskie)
CPV: 853110002 (Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe)
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu schronienia i całodziennego wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skoczów.

312148 / 2015-11-19 - Administracja samorządowa

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu - Skoczów (śląskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa żywności w I półroczu 2016 z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, dostawa artykułów spożywczych, dostawa produktów mleczarskich, dostawa mięsa i jego przetworów, dostawa warzyw i owoców, dostawa mrożonek, dostawa mięsa drobiowego i podrobów, dostawa jaj kurzych

144365 / 2015-10-02 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów

142489 / 2015-09-29 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Skoczów (śląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie, z zastosowaniem 2 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie.

142071 / 2015-09-29 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie

137563 / 2015-09-17 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów

227892 / 2015-09-02 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie

125843 / 2015-08-25 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Skoczów (śląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie, z zastosowaniem 2 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie.

125573 / 2015-08-24 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Przedmiotem zamówienia realizowanego przez Gminę Skoczów w imieniu OSP w Skoczowie jest: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie

117577 / 2015-08-06 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Skoczów (śląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie, z zastosowaniem 2 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie.

192278 / 2015-07-29 - Podmiot prawa publicznego

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. - Skoczów (śląskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i Pierściec Gmina Skoczów.

187134 / 2015-07-23 - Inny: spółka z o.o. 100 % udziałów Gminy

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. - Skoczów (śląskie)
CPV: 093239009 ()
Wykonanie projektów technicznych, dokumentacji technicznej oraz wykonanie i dostawa 8 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

184326 / 2015-07-21 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 453320003 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)
Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie -segment A