Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)

W serwisie znajdziesz 3253 przetargów 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny).

105752 / 2016-04-27 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2016/2017 r

41741 / 2016-04-15 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2016/2017 r

81706 / 2016-04-08 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Rozwoju - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Sukcesywna dostawa prasy i czasopism dla MR w prenumeracie w okresie od 01-04-2016 do dnia 31-03-2017 r

66632 / 2016-03-23 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Ochrony Åšrodowiska - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Wydanie Zeszytu Specjalnego Przemysłu Chemicznego rozszerzonego o dodatkowe publikacje naukowe o statusie oryginalnych prac twórczych oraz inne artykuły Instytutu na Jubileusz jego XXX-Lecia w 2016 r. oraz X-Lecia KOBiZE (dodatkowo 84 strony publikacji plus informacja z KOBiZE).

56802 / 2016-03-14 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Rozwoju - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Sukcesywna dostawa prasy i czasopism dla MR w prenumeracie w okresie od 01-04-2016 do dnia 31-03-2017 r.

47286 / 2016-03-03 - Inny: instytucja kultury

Wydawnictwo Miejskie Posnania - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Druk i dostawy kwartalnika Kronika Miasta Poznania (ISSN 0137-3552) 4 numery (1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016)

46334 / 2016-03-02 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Ochrony Åšrodowiska - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Wydanie zeszytu specjalnego Przemysłu Chemicznego z 50 publikacjami naukowymi o statusie oryginalnych prac twórczych oraz innymi artykułami Instytutu na jubileusz jego 30-lecia w 2016 r.

29808 / 2016-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Skład komputerowy wg wskazówek Zamawiającego, wykonanie i dostawa gazety samorządowej Wieści Skoczowskie

10313 / 2016-01-29 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Dostawa sukcesywna czasopism w prenumeracie na rok 2016 do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

16606 / 2016-01-25 - Inny: instytucja kultury

Wydawnictwo Miejskie Posnania - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Druk i dostawy kwartalnika Kronika Miasta Poznania (ISSN 0137-3552) 4 numery (1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016)

16094 / 2016-01-25 - Uczelnia publiczna

Politechnika Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej krajowych czasopism wydawanych w 2016 r

7877 / 2016-01-21 - Uczelnia publiczna

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Dostawa czasopis w roku 2016 dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - RZP/PN/136/II/15

12042 / 2016-01-18 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Dostawa czasopism polskich dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr sprawy: DZP-291-3732/2015

11830 / 2016-01-18 - Uczelnia publiczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Dostawa dzienników, tygodników oraz dwutygodników wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2016

6139 / 2016-01-18 - Inny: Fundacja

Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Prenumerata 117 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2016 zgodnie z załączonym wykazem oraz dostęp do elektronicznej bazy ISSN w 2016 rok r.

9306 / 2016-01-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 222000002 (Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny)
Przetarg nieograniczony Nr 26 7 2015 na realizację prenumeraty czasopism do zbiorów Biblioteki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2016.