Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi mazowieckie

W serwisie znajdziesz 465470 przetargów w województwie mazowieckie.

95061 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Robty budowlane wykończeniowe po zakończeniu II etapu robót budowlanych polegających na dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych (zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej z dnia 25.06.2014 r.) i zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.10.2013 r. budynków przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarskiej 29/30 w Warszawie na dz. Ew. nr 4 w obrębie 5-04-02 realizowanego na podstawie decyzji ostatecznej nr 390/Ś/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.wykonanie w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia użytkowania obiektu

95027 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nadarzyn - Nadarzyn (mazowieckie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. II część zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).

95021 / 2016-06-20 - Inny: samorzÄ…dowa jesnostka kultury

Białołęcki Ośrodek Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391112005 (Siedziska teatralne)
Dostawa z montażem foteli do Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie

95011 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504130003 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury kontrolnej)
Wykonanie konserwacji systemów telewizyjnych i sygnalizacyjnych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości

95007 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 724000004 (Usługi internetowe)
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

94999 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Komenda Główna Policji - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 353200003 (Broń palna)
Dostawa 2 kpl. karabinów wyborowych kal. 50 BMG (12,7x99 mm) - sprawa nr 144/Cut/16/MG

94993 / 2016-06-20 - Inny: państwowa instytucja kultury

Narodowy Instytut Audiowizualny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 717900004 ()
Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Numer postępowania: NInA_PN_2_2016

94991 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Nowodworski - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 716310000 (Usługi nadzoru technicznego)
Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi realizowanymi przez powiat nowodworski ujętymi w budżecie powiatu na rok 2016

94981 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 35 m. 1 i ul. Piaskowej 45 m. 17 w Legionowie

94977 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Solec Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331822001 (Urządzenia do stymulacji pracy serca)
Przetarg nieograniczony PN/15AM/05/2016 na dostawę aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o. o. o wartości poniżej 209 000 euro

94971 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
SVA Jarosław: Remont dróg i chodników z kostki brukowej przy ul. Płk. K. Leskiego 5/7 w Warszawie w ramach zadania 301 Warszawa

94965 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu w Szydłowcu - Szydłowiec (mazowieckie)
CPV: 453210003 (Izolacja cieplna)
Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78

94953 / 2016-06-20 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 488200002 (Serwery)
Dostawa serwerów na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/2/2016

94893 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Obrony Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
REMONT OGÓLNOBUDOWLANY SALI 30 W BUDYNKU NR 14 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Nr sprawy 48/2016

94881 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Serock - Serock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

94849 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Sukcesywne świadczenie przez wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych listowych i paczek pocztowych oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym według potrzeb zamawiającego oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego

94845 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Goworowo - Goworowo (mazowieckie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa gruzu ceglano - betonowego, pospółki drogowej oraz kruszywa łamanego na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo

94815 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Remont części pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem fundamentów zaplecza sali gimnastycznej (w tym siłowni) w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie