Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Krajowe Biuro Wyborcze

W serwisie znajdziesz 163 przetargów Krajowe Biuro Wyborcze.

94953 / 2016-06-20 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 488200002 (Serwery)
Dostawa serwerów na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/2/2016

91917 / 2016-06-17 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 301212005 (Urządzenia fotokopiujące)
Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/7/2016

85851 / 2016-06-14 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 727200003 (Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej)
Usługa administracji siecią WAN Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/WR/6/2016

83409 / 2016-06-13 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 727200003 (Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej)
Usługa administracji siecią WAN Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/WR/6/2016

81261 / 2016-06-10 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 482000000 (Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu)
Dostawa systemów ochronnych poczty oraz antyddos na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/5/2016

52793 / 2016-05-12 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 726110006 (Usługi w zakresie wsparcia technicznego)
Usługa w zakresie przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w Krajowym Biurze Wyborczym, numer sprawy: KBW-PZP/PN/4/2016

52167 / 2016-05-11 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 727200003 (Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej)
Usługa administracji siecią WAN Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/3/2016

114062 / 2016-05-06 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 799520002 (Usługi w zakresie organizacji imprez)
Usługa organizacji narady nadzorczej Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzy Wyborczych, Krajowego Biura Wyborczego oraz Delegatur Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/1/2016

44461 / 2016-04-20 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 726110006 (Usługi w zakresie wsparcia technicznego)
Usługa w zakresie przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w Krajowym Biurze Wyborczym, numer sprawy: KBW-PZP/PN/4/2016

37661 / 2016-04-11 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 727200003 (Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej)
Usługa administracji siecią WAN Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/3/2016

33123 / 2016-03-31 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 488200002 (Serwery)
Dostawa serwerów na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/2/2016

33101 / 2016-03-31 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 799520002 (Usługi w zakresie organizacji imprez)
Usługa organizacji narady nadzorczej Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzy Wyborczych, Krajowego Biura Wyborczego oraz Delegatur Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/1/2016

338862 / 2015-12-10 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy KBW-PZP/PN/12/2015

174215 / 2015-11-26 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/12/2015

315630 / 2015-11-23 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

270372 / 2015-10-13 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798200008 (Usługi związane z drukowaniem)
Druk i dostawa poradnika dla obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r., numer sprawy: KBW-PZP/PN/10/2015

145489 / 2015-10-05 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/9/2015

253088 / 2015-09-25 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont wybranych pomieszczeń budynku Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Frascati 2 w Warszawie w zakresie aranżacji powierzchni biurowej części pierwszego piętra, parteru i pomieszczeń pomocniczych piwnicy dla potrzeb Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy: KBW-PZP/PN/11/2015

247622 / 2015-09-22 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798200008 (Usługi związane z drukowaniem)
Druk i dostawa poradnika dla obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r.; numer sprawy KBW-PZP/PN/10/2015

211272 / 2015-08-18 - Inny: Administracja publiczna

Krajowe Biuro Wyborcze - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego, numer sprawy KBW-PZP/PN/4/2015