Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)

W serwisie znajdziesz 30653 przetargów 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg).

94769 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Wołomiński - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne - Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne

94647 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lesznowola - Lesznowola (mazowieckie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Łazy ( dokończenie inwestycji )

94617 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Koszęcin - Koszęcin (śląskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej i ul.Krzywej wraz z łącznikiem pomiędzy ul.Krzywą, a ul. Bema w miejscowości Strzebiń

94531 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Ujazd - Ujazd (łódzkie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa dróg w miejscowości Osiedle Niewiadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów

94459 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina GrzmiÄ…ca - GrzmiÄ…ca (zachodniopomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów drogi gminnej do miejscowości Równe

94231 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kopcówki oraz Przebudowa dróg gminnych w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik

94061 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szypliszki - Szypliszki (podlaskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka, etap II

93857 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy w Lipnie - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo, dz. Nr 107 na długości 1.000 km

93471 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach zadania pn.: Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice w rejonie ulic Głównej i Towarowej - zadanie 1 w podziale na etapy: Etap I: budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z zagospodarowaniem terenu szkolnego, z przyłączami i sieciami, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, Etap II: pielęgnacja zieleni wykonanej w etapie I na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

93423 / 2016-06-20 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej nr 31-02-13 w oddziałach 150a, 151b, 154a,g,h, 155a, c,157c w km 0+000.00--1+710.67 w leśnictwie Jaworze.

93403 / 2016-06-20 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Drawsko - Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
NAPRAWA ZNISZCZONEJ DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ NR 30 ORAZ BUDOWA JEJ POŁĄCZENIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 175

93007 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Gorzyce - Gorzyce (podkarpackie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej nr 100121R (ul. Porucznika Sarny) w Gorzycach.

92769 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Gubin - Gubin (lubuskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starosiedle, gmina Gubin, na działce nr 300/2

92665 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Pszczynie - Pszczyna (śląskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Roboty dodatkowe związane z wywozem materiału obsypki wykopu pochodzącego z demontażu istniejącego gazociągu oraz obsypki przewodu gazociągu betonem popiołowo-żużlowym, w ilości 48 m3 w ramach zawartej umowy pn. Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej oraz Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, teletechnicznego, zjazdów do posesji - etap II ul. Jaworowa, część 3.

92429 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wieliczki - Wieliczki (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Wieliczki w miejscowości Sobole od km 0+000 do km 0+410 na działce nr 102 w obrębie Sobole, Gmina Wieliczki

92343 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Izabelin - Izabelin (mazowieckie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
ZP/B/02/RI/2016 - PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. BRZOZOWEJ W LASKACH

92145 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej w m. Chruszczyny, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie