Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)

W serwisie znajdziesz 11668 przetargów 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania).

93781 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Puszcza Mariańska - Puszcza Mariańska (mazowieckie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach O.S.P. Waleriany i Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej

92807 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Wykonanie utwardzenia działki budowlanej z kostki brukowej oraz wbudowanie elementów małej architektury dla ciągu pieszego wzdłuż ul. Sobieskiego w Wejherowie, w ramach zamówienia uzupełniającego do zadania pn.: Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Sobieskiego w Wejherowie

91457 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Pszczyński - Pszczyna (śląskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Wykonanie drogi dojazdowej do terenów szkoły i auli PZS nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika 5

90931 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Susiec - Susiec (lubelskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Przebudowa chodników w miejscowości Nowiny i Łuszczacz o łącznej długości 1,400 km

90107 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny - DK 94 - ul. Pawlety w m. Suchy Bór

90001 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Suski - Sucha Beskidzka (małopolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Rozbudowa i przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b

89615 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020÷29+164

89007 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230÷27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. Lewa

87865 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Ostrzeszowski - Ostrzeszów (wielkopolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Budowa chodnika przy drodze nr 5575 Kuźnica Bobrowska - Wyszanów w m. Kuźnica Bobrowska dł. 180 mb

86039 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie - Nysa (opolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1670 O i Nr 1659 O w miejscowości Kamiennik oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1661 O w miejscowości Cieszanowice TN.343.30.2016

85465 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w km 19+227÷19+590 w m. Wolica Ługowa

84823 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Radzanów - Radzanów (mazowieckie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz - ul. Mławska w Radzanowie na odcinku od km 18+883,00 do km 19+519,00, długości 636,00