Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 805000009 (Usługi szkoleniowe)

W serwisie znajdziesz 27217 przetargów 805000009 (Usługi szkoleniowe).

94289 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy UrzÄ…d Pracy - Malbork (pomorskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługa szkoleniowa pn. Przedsiębiorczość na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą

93303 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Organizacja warsztatów szkoleniowych z zakresu metodyki zarządzania projektami wg PRINCE2, w tym projektami realizowanymi w ramach instrumentu ZIT w ramach projektu pn.: Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

92739 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. Zaawansowana obsługa programów w zakresie finansów i rachunkowości zamawianego na potrzeby projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

91617 / 2016-06-17 - Inny: rzÄ…dowa administracja zespolona

Kuratorium Oświaty - Opole (opolskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty

90769 / 2016-06-17 - Inny: Państwowa osoba prawna

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przeprowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania uprawnień dla pilota na typ samolotu L410 dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

90423 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przeprowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera i praktycznego wykorzystania Internetu dla pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz wyłonienie wśród uczestników zajęć minimum jednego lidera do przekazywania wiedzy na temat wykorzystania technik informatycznych innym seniorom.

89395 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Kasjer - fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i terminalami kart płatniczych

86747 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy - Aleksandrów Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie Montażysta rusztowań, Część II - szkolenie Pracownik gastronomii, Część III - szkolenie Operator maszyn budowlanych

85573 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w ramach w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom

80527 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych - Katowice (śląskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługi szkoleniowe w ramach Projektu pt.: CHiP - Chemia i Praca - Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna

80095 / 2016-06-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda - Lublin (lubelskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Monter instalacji elektrycznych i sieci do 1kV wraz z zapewnieniem egzaminów, wyżywienia, organizacją i opłaceniem badań lekarskich dla 10 uczestników w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy.

80013 / 2016-06-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda - Lublin (lubelskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Fakturzysta - kasjer - dla uczestników w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy oraz zapewnienie egzaminu, wyżywienia i badań lekarskich dla uczestników szkoleń zawodowych

79865 / 2016-06-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda - Lublin (lubelskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Monter instalacji elektrycznych- dla uczestników w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy oraz zapewnienie egzaminów, wyżywienia i badań lekarskich dla uczestników szkoleń zawodowych

79817 / 2016-06-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda - Lublin (lubelskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy oraz zapewnienie egzaminów, wyżywienia i badań lekarskich dla uczestników szkoleń zawodowych -2 części

79611 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługa szkoleniowa w zakresie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

78523 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation zamawianego na potrzeby projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

77133 / 2016-06-09 - Inny: Państwowa osoba prawna

Narodowy Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Organizacja szkoleń akredytowanych w ramach Centrum kompetencji dla pracowników NFOŚiGW

76639 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie - Jaworzno (śląskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia grupowych szkoleń osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (II) w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

76211 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie - Łuków (lubelskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: Kierowca operator wózka jezdniowego w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

74567 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługa szkoleniowa nt. Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

74467 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych - Katowice (śląskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługi szkoleniowe w ramach Projektu NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych - znak sprawy DZP.381.19.2016.UG