Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

W serwisie znajdziesz 33310 przetargów 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne).

94981 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 35 m. 1 i ul. Piaskowej 45 m. 17 w Legionowie

94717 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta Marki - Marki (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont wybranych pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Marki wraz dostawą wyposażenia

94705 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Końskowola - Końskowola (##wojewodztwo##)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Chmielowskiego wraz z częścią mieszkalną w Skowieszynie

94665 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Warszawska Filia w PÅ‚ocku - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa przy ul. Jachowicza 2 w PÅ‚ocku

94187 / 2016-06-20 - Inny: Zakład Budżetowy Gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części

94095 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont toalet na parterze i II piętrze w Hali Sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

93739 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum dla potrzeb administracyjnych i dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

93705 / 2016-06-20 - Inny: infrastruktura, logistyka

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane w zakresie: remont pomieszczeń budynku nr 108 (koszarowy) w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu

93337 / 2016-06-20 - Inny: Spólka Akcyjna z 100% udziałem w kap. zakładowym Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Ciechocinek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane dodatkowe zadania : Remont elewacji i dachu wraz z robotami izolacyjnymi ścian fundamentowych, przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie iluminacji świetlnej zabytkowego kompleksu EUROPA zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 4, 87-720 Ciechocinek. CPV 45453000-7, 45113000-1, 45410000-4, 44220000-8 , 45261210-9, 45261000-4, 45332000-3, 45233140-2,

93173 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont i modernizacja pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.

93099 / 2016-06-20 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Jamy - Rogóźno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynku mieszkalnego w Leśnictwie Wąkop na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

92983 / 2016-06-20 - Inny: SamorzÄ…dowa Instytucja Kultury

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont Elewacji Budynku Muzeum Uzbrojenia ZnajdujÄ…cego siÄ™ na Terenie PARKU CYTADELA w POZNANIU

92917 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Internat Międzyszkolny - Stary Sącz (małopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 19 - segment B

92815 / 2016-06-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Koninie - Konin (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont części pomieszczeń biurowych i pomieszczeń archiwum w budynkach Sądu Rejonowego w Słupcy oraz dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwalnych

92759 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
na roboty budowlane w zakresie impregnacji p.poż. więźb dachowych Klinika Psychiatrii ul. Pasteura 10, pustostan po Klinice Nefrologii ul. M. Curie - Skłodowskiej 50/52

92651 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego - Przygodzice (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont korytarza budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach - ETAP III

92577 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie -KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 - Etap I (budynek administracyjny, budynek łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem hali basenowej). Numer sprawy NZ.273.119.2016.AMA

92537 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont bud. 98 w kompleksie wojskowym w Lublinie przy Al. Racławickich, a także pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót budowlanych, w formie zaprojektuj i zbuduj.

92349 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wołomin - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zamówienie dodatkowe dla zad.:Rozbudowa i przebudowa S.P. nr 3 w Wołominie, polegająca na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zad. inwest. pn.Wykonanie dok. proj.-koszt. oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Wołominie

92345 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 25 m. 20 i ul. Piaskowej 49 m. 28 w Legionowie

92289 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska,,

92169 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane polegające na kompensacji mocy biernej z wymianą wyłączników ppoż w kompleksach wojskowych w Rzeszowie, Nowej Dębie i Nisku

91969 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Leona Kruczkowskiego - Katowice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leona Kruczkowskiego w Katowicach przy ul. Gallusa 5.

91953 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ - Kraków (małopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 2 I NR 4 WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - NR ZADANIA: 91455