Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

W serwisie znajdziesz 1459 przetargów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1.

92903 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452151400 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych)
Roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy części wysokiego parteru budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 66 z wykorzystaniem na sale łóżkowe

92759 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
na roboty budowlane w zakresie impregnacji p.poż. więźb dachowych Klinika Psychiatrii ul. Pasteura 10, pustostan po Klinice Nefrologii ul. M. Curie - Skłodowskiej 50/52

81215 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 331681006 (Endoskopy)
Dostawa videogastroskopu wraz z wyposażeniem dla pracowni endoskopowej Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

81067 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa profili alergologicznych wraz z dzierżawą systemu do wykonania i odczytu oraz testów immunologicznych do badań dermatologicznych

76413 / 2016-06-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851490005 (Usługi farmaceutyczne)
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzeniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dorosłych i dzieci wraz z dostawą

73347 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 507300001 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji układów chłodzących)
Usługa wykonania rocznej usługi serwisowej wraz z dostawą części zamiennych do urządzeń oczyszczania powietrza Genano w zakresie konserwacji

133852 / 2016-05-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
roboty dodatkowe obejmujące wykonanie pionu kanalizacyjnego i cyrkulacji, związane z remontem oddziału - odcinek C w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu.

133718 / 2016-05-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Na usługę wykonania projektów budowlanych i wykonawczych modernizacji dźwigów w Klinice Chirurgii Ogólnej w budynku przy ul. M. Curie -Skłodowskiej 66 i w Klinice Ginekologii i Położnictwa przy ul. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

127556 / 2016-05-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 384363003 (Wstrząsarki inkubacyjne)
Dostawa wytrząsarki do koncentratu krwinek płytkowych i inkubatora na jedną wytrząsarkę dla Banku Krwi Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu przy ul. Pasteura 2