Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 336962007 (Odczynniki do badania krwi)

W serwisie znajdziesz 2470 przetargów 336962007 (Odczynniki do badania krwi).

93727 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup wraz z dostawą wodnego roztworu anionu fluorkowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

89091 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

85745 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
ZAKUP I DOSTAWY ODCZYNNIKÓW IMMUNO - BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU IMMUNOCHEMICZNO - BIOCHEMICZNEGO. ZP-PN/52/16.

81671 / 2016-06-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego. Znak sprawy ZP-PN/48/16

81067 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa profili alergologicznych wraz z dzierżawą systemu do wykonania i odczytu oraz testów immunologicznych do badań dermatologicznych

79071 / 2016-06-10 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

73965 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: dwa zadania

72621 / 2016-06-07 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

137054 / 2016-05-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
ZADANIE I:DOSTAWA KUWET, KRWI KONTROLNEJ, AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI ANALIZATORÓW POZIOMU HEMOGLOBINY HemoCue Hb 201 DM ORAZ HEMOLIZY HemoCue Low Hb, ZADANIE II: DOSTAWA KUWET, KRWI/SUROWICY KONTROLNEJ, AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI GLUKOMETRU HEMOCUE GLUCOSE 201+

136708 / 2016-05-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup wraz z dostawą wodnego roztworu anionu fluorkowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

125284 / 2016-05-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Racibórz (śląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowego Oddziału w Rybniku oraz Terenowego Oddziału w Wodzisławiu Śląskim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

55471 / 2016-05-18 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania białek specyficznych z wyposażeniem dodatkowym, nr PN-50/16/TM

55157 / 2016-05-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

124678 / 2016-05-17 - Podmiot prawa publicznego

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa testów diagnostycznych do oznaczania glukozy we krwi, nakłuwaczy wraz z dzierżawą glukometrów

123998 / 2016-05-17 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynnika do genotypowania dla Pracowni Badań Predyspozycji Genetycznych, nr sprawy PN-31/16/MS

122988 / 2016-05-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania morfologii 5 diff wraz z dzierżawą analizatora i wyposażeniem przez okres 12 miesięcy

52073 / 2016-05-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - Słupsk (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, roztworów stosowanych w serologii grup krwi i nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów oraz pojemników na odpady medyczne

116000 / 2016-05-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do chemii klinicznej wraz z częściami zużywalnymi i zamiennymi do analizatora Konelab 30 ISE oraz Konelab Prime 30 ISE

106398 / 2016-04-28 - Inny: Sp. z o.o.

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Puck (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO, ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO OZNACZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ. znak: zp/8/2016

103570 / 2016-04-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup wraz z dostawą testów do wykrywania krwi utajonej w kale oraz odczynników i materiałów zużywalnych do cytometru przepływowego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

46745 / 2016-04-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników i akcesoriów do: elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania tych badań

102132 / 2016-04-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
ZADANIE I:DOSTAWA KUWET, KRWI KONTROLNEJ, AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI ANALIZATORÓW POZIOMU HEMOGLOBINY HemoCue Hb 201 DM ORAZ HEMOLIZY HemoCue Low Hb, ZADANIE II: DOSTAWA KUWET, KRWI/SUROWICY KONTROLNEJ, AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI GLUKOMETRU HEMOCUE GLUCOSE 201+

45045 / 2016-04-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: dwa zadania

97526 / 2016-04-20 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA