Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

W serwisie znajdziesz 278 przetargów Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o..

50259 / 2016-05-06 - Inny: Podmiot leczniczy - Spółka prawa handlowego

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712220006 ()
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Spółka z o. o. w celu spełnienia wymogów stołecznego Konserwatora Zabytków w związku z rozpoczęciem prac projektowych przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Pawilonu V, nr ref. sprawy ZP/15/2016

43422 / 2016-02-26 - Inny: Podmiot leczniczy - Spółka prawa handlowego

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331411207 (Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe)
Dostawy sukcesywne: nici i szwów chirurgicznych, hemostatyków powierzchniowych i siatek monofilamentowych, nr sprawy ZP/02/2016

42540 / 2016-02-25 - Inny: Spółka prawa handlowego, Szpital

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Świadczenie usług ochrony obiektów i mienia Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.