Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

W serwisie znajdziesz 22637 przetargów 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

92885 / 2016-06-17 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Zaproś nas do siebie!

92161 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW W PROJEKCIE DROGI DO PRZYSZŁOŚCI: STUDIUJ - PRACUJ (postępowanie powtórzone)

92019 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW W PROJEKCIE DROGI DO PRZYSZŁOŚCI: STUDIUJ - PRACUJ

89685 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mikołów - Mikołów (śląskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu pn. Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych

86825 / 2016-06-15 - Inny: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublin (lubelskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Usługi przeprowadzenia kursów z zakresu specjalistycznego języka angielskiego i/lub niemieckiego oraz tłumaczeń konsekutywnych w ramach projektu LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji z podziałem na części

85957 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie - Górno (podkarpackie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
WYBÓR ORGANIZATORA PROWADZĄCEGO KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ I ŚWIADOMOŚCIOWĄ NA TEMAT PROBLEMATYKI OSÓB STARSZYCH, NIESAMODZIELNYCH ORAZ OPIEKI NAD TYMI OSOBAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORÓB OTĘPIENNYCH W TYM CHOROBY ALZHEIMERA

76569 / 2016-06-08 - Podmiot prawa publicznego

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna - Lublin (lubelskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
ZAKUP USŁUGI PRZEPROWADZENIA CYKLU WARSZTATÓW KICKOFF SESSION DLA POMYSŁODAWCÓWPROJEKTÓW BIZNESOWYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT

75483 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Oświaty - Tychy (śląskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy na rzecz publicznych przedszkoli w Tychach w roku szkolnym 2016/2017

71445 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH W PROJEKCIE DROGI DO PRZYSZŁOŚCI: STUDIUJ - PRACUJ

71169 / 2016-06-06 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych dla programów Kadra Kultury i Platforma Kultury

71153 / 2016-06-06 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby programów Kadra Kultury i Platforma Kultury

69611 / 2016-06-03 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W PROJEKCIE ROZWÓJ KOMPETENCJI STUDENTÓW LOGOPEDII W UPH W SIEDLCACH

65539 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Piotrkowski - Piotrków Trybunalski (łódzkie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w zakresie technik i zasad zdrowego gotowania dla organizacji pozarządowych - przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich - w ramach realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem- Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia.

132846 / 2016-05-24 - Inny: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublin (lubelskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Usługi przeprowadzenia kursów tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska, romańska, słowiańska) w ramach projektu LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji

129722 / 2016-05-20 - Podmiot prawa publicznego

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna - Lublin (lubelskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Zakup usługi przeprowadzenia cyklu warsztatów KickOff Session dla pomysłodawców projektów biznesowych w ramach platformy startowej: CONNECT

126598 / 2016-05-18 - Podmiot prawa publicznego

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Kompleksowa obsługa obozów tematycznych organizowanych przez Oddział WDW Unieście

55445 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Części od Nr 1 do Nr 11. Powtórzenie postępowania dla Części Nr 1, Nr 2 i Nr 5

55195 / 2016-05-18 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby programów Kadra Kultury i Platforma Kultury

55185 / 2016-05-18 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby programów Kadra Kultury i Platforma Kultury

121836 / 2016-05-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW W PROJEKCIE DROGI DO PRZYSZŁOŚCI: STUDIUJ - PRACUJ - postępowanie powtórzone

121728 / 2016-05-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje zawodowe w ramach projektu Geo4work - Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy

118238 / 2016-05-11 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW ORAZ INNYCH FORM PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W PROJEKCIE ROZWÓJ KOMPETENCJI STUDENTÓW LOGOPEDII W UPH W SIEDLCACH

116368 / 2016-05-10 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych dla programów Kadra Kultury i Platforma Kultury

115192 / 2016-05-09 - Inny: instytucja rynku pracy

Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych grupowych, dla młodzieży w wieku 18-24 lat, nieuczącej się i niepracującej, niezbędnych do utrzymania rezultatu projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, beneficjentów jednostek OHP.

114846 / 2016-05-09 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych dla programów Kadra Kultury i Platforma Kultury

114822 / 2016-05-09 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych dla programów Kadra Kultury i Platforma Kultury

113446 / 2016-05-06 - Inny: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublin (lubelskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Usługi przeprowadzenia kursów z zakresu specjalistycznego języka angielskiego i/lub niemieckiego oraz tłumaczeń konsekutywnych w ramach projektu LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji z podziałem na części

112896 / 2016-05-06 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych dla programów Kadra Kultury i Platforma Kultury

112886 / 2016-05-06 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Świadczenie usług edukacyjnych dla programów Kadra Kultury i Platforma Kultury