Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi warmińsko-mazurskie

W serwisie znajdziesz 112720 przetargów w województwie warmiÅ„sko-mazurskie.

94711 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 771110001 (Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem)
Wykonanie usługi zbioru kombajnowego rzepaku i zbóż, a także transport nasion do punktu skupu i ich sprzedaż na rzecz ANR OT Olsztyn.

94605 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Domu Studenta nr 2 przy ul. Kanafojskiego 1 Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

94547 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507. Podział zamówienia na 3 części.

94475 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Powiatowy w Kętrzynie - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Dostawa artykułów jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - sondy i cewniki sterylne

94419 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 093100005 ()
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

94313 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu w Kętrzynie - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987N NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 592 DO KOŃCA MIEJSCOWOŚCI JEŻEWO - ETAP II

94137 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

93997 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)
Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604.

93973 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie - Iława (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inspektorów nadzoru inwestorskiego związanej z realizacją zadania Budowa lądowiska dla śmigłowców ponad dachem budynku (bryła C) Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 13/2016

93967 / 2016-06-20 - Inny: PGL Lasy Państwowe - nadleśnictwo

Nadleśnictwo Jedwabno - Jedwabno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 390000002 (Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące)
Dostawa i montaż mebli, elementów wyposażenia i wykończenia wnętrz przebudowanego budynku biurowego siedziby Nadleśnictwa Jedwabno w Jedwabnie przy ul. 1 Maja 3.

93687 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507. Podział zamówienia na 2 części.

93629 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507. Podział zamówienia na 3 części.

93401 / 2016-06-20 - Inny: jednostka skarbu państwa nieposiadajaca osobowości prawnej

Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 453200003 ()
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części kotłowni na lokal biurowy w istniejącym budynku na terenie ZPUH LP w Olsztynie pry ul. Marii Zientary Malawskiej 51/53