Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

W serwisie znajdziesz 8911 przetargów 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego).

94547 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507. Podział zamówienia na 3 części.

94497 / 2016-06-20 - Inny: Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu - Łowicz (łódzkie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
<br>Inspektorzy nadzoru inwestorskiego - Oczyszczalnia ścieków w Łowiczu - budynek administracyjny

93707 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

93629 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507. Podział zamówienia na 3 części.

92403 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nr sprawy: AZP/261/U/16/TIN/SRM.213.CSM.1.70.2016 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej.

91647 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją n/w inwestycji: 1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Traugutta 24 w Grodzisku Mazowieckim. 2. Przebudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim

87347 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych - Gliwice (śląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Termomodernizacja obiektów oświatowych (ZSS, PM 34) - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (2)

86841 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni

81481 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w Lędowie.

80405 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

78515 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad Rewitalizacją i adaptacją nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu w Łodzi - roboty budowlane - etap II

77755 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Sieradz - Sieradz (łódzkie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

77385 / 2016-06-09 - Inny: zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku - Rudnik (śląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
ZP.271.2.2016 Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap V i rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciąguul.Nowej w miejscowości Rudnik

77333 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: Modernizacja przejścia podziemnego w ciągu ul. Wielkopolskiej w Gdyni

76273 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice - Świętochłowice (śląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

74225 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach

74051 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy

73341 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Puck - Puck (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Zad. Nr 1:Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu Zad. Nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebczu

70577 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Brenna - Brenna (śląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych

69943 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Akademia Obrony Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI dla zadania:Dostosowanie do przepisów higienicznosanitarnych etap III i Etap V budynku nr 14 na terenie Akademii Obrony Narodowej

66241 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nowa WieÅ› Wielka - Nowa WieÅ› Wielka (kujawsko-pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie

65893 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole Miejskie Nr 20 przy ul. Śliwki 38 oraz Nr 47 przy ul. Piłsudskiego 92 w Sosnowcu)

64895 / 2016-06-01 - Inny: powiatowa samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu - Bieruń (śląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach

62393 / 2016-05-31 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonanie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie powiatu choszczeńskiego i wałeckiego w zakresie Prawa budowlanego w 2016 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod numerem SZ.SOP.0160.26.2016.

62023 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Akademia Obrony Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych Przebudowa przyziemia budynku nr 14 na potrzeby biblioteki Akademii Obrony Narodowej.

60923 / 2016-05-31 - Inny: Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu - Łowicz (łódzkie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
<br>Inspektorzy nadzoru inwestorskiego - Oczyszczalnia ścieków w Łowiczu - budynek administracyjny

60749 / 2016-05-31 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usług w zakresie pełnienia obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa przychodni lecznictwa otwartego na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (ul. M.C. Coopera, Warszawa, działka nr ew. 7/1)

60587 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Sieradz - Sieradz (łódzkie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

136274 / 2016-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych - Gliwice (śląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Szkoła Podstawowa 32 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacja boisk - Inżynier Kontraktu (2)

135724 / 2016-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: - przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni, - budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńska a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni, - przebudową nawierzchni drogi Gutowo Wielkie - Sędziwojewo - Węgierki, - przebudową nawierzchni drogi nr 411566s w Obłaczkowie