Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi UrzÄ…d Gminy

W serwisie znajdziesz 11250 przetargów UrzÄ…d Gminy.

93461 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Bejsce (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi gminnej 000096 T Morawiany - Jeziory - Piotrkowice od km 0+000 do km 1+505 długości 1505 mb z programu wieloletniego pod nazwą -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

92743 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Orońsko (mazowieckie)
CPV: 905120009 (Usługi transportu odpadów)
Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ścieków: Orońsko i Łaziska

89729 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Gromnik (małopolskie)
CPV: 452122259 (Roboty budowlane związane z halami sportowymi)
Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siemiechowie - roboty budowlano - wykończeniowe

88409 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Bejsce (świętokrzyskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Bejsce w roku szkolnym 2016/2017.

87433 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Kulesze Kościelne (podlaskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Przebudowa drogi gminnej Nr 106316B działka nr 104 i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 106344B działka nr 40 obręb ewidencyjny Leśniewo Niedźwiedź

87285 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy - Mieleszyn (wielkopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont drogi gminnej nr 282014P w m. Świątniki Małe gm. Mieleszyn

86363 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Rędziny (śląskie)
CPV: 452142105 (Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych)
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH ul. SZKOLNA 7.

85975 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy - Åšwiecie nad OsÄ… (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej i utwardzenie terenu przy SP w miejscowości Lisnowo

84849 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy - Dobra (zachodniopomorskie)
CPV: 452313308 ()
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą

83449 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy - Åšwiecie nad OsÄ… (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041537C w miejscowości Białobłoty

83431 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy - Osieck (mazowieckie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka- Gmina Osieck (odcinek - Zlewnia P3)

82679 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy - Åšwiecie nad OsÄ… (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041526C w miejscowości Świecie nad Osą

80505 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Gietrzwałd (warmińsko-mazurskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Gietrzwałd i podległych jednostek organizacyjnych.

79623 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Orońsko (mazowieckie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OROŃSKO ORAZ ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

75113 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy - Dobra (zachodniopomorskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)

74759 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Chynów (mazowieckie)
CPV: 555231003 (Usługi w zakresie posiłków szkolnych)
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie

71473 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Książ Wielki (małopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ MAŁOSZÓW - CZĘSTOSZOWICE Nr 140227 K w Km 0+000 - 0+250, WRAZ Z ODBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU W Km 0+170