Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)

W serwisie znajdziesz 4122 przetargów 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych).

95079 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Małomice - Małomice (lubuskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Śliwnik do dróg wyższej kategorii

92961 / 2016-06-19 - Administracja samorządowa

Gmina Małomice - Małomice (lubuskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Chichy do dróg wyższej kategorii

91493 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Gmina Małomice - Małomice (lubuskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
POPRAWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY MAŁOMICE Z UWZGLĘDNIENIEM DOSTĘPNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW TYCH DRÓG DO DRÓG WYŻSZEJ KATEGORII

90187 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Gmina Strachówka - Strachówka (mazowieckie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 80 i dz. nr 95 w miejscowości Osęka, gmina Strachówka

87433 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy - Kulesze Kościelne (podlaskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Przebudowa drogi gminnej Nr 106316B działka nr 104 i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 106344B działka nr 40 obręb ewidencyjny Leśniewo Niedźwiedź

86869 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Małym Płocku - Mały Płock (podlaskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Przebudowa drogi gminnej nr 104423B Janowo - Kąty z budową zjazdów w km 0+000 - 3+348,98

85031 / 2016-06-14 - Inny: jednostka JST

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie - Łobez (zachodniopomorskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4323Z Meszne - Łobez na odcinku od km 2 + 440 do km 4 + 925

77991 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa

Gmina Baruchowo - Baruchowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

77259 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Rzewnie - Rzewnie (mazowieckie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzewnie-Chrzanowo, Chrzczony-Rzewnie Kolonie, Łasiewity, Brzóże Małe , Łachy Włościańskie, Orłowo o łącznej długości 5,376km

77067 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa

Gmina Łęczna - Łęczna (lubelskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Przebudowa drogi nr 105193L w Ciechankach Łęczyńskich, sposobem zaprojektuj i wybuduj

66665 / 2016-06-02 - Administracja samorządowa

Gmina Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 3218, 3239 w km 0+000 - 0+160 i od 0+299 - 0+550 w miejscowości Giedlarowa